Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood-dagen 2022

Ett inspirerande digitalt event för chefer, HR och andra som är engagerade i arbetsmiljöfrågor. En framtidsspaning om vad som blir viktigast för arbetsgivare att fokusera på i ett föränderligt arbetsliv. Hur vi skapar effektiva och lönsamma hälsostrategier, insatser och rehabprocesser. Hur viktigt det är att hantera konflikter på arbetsplatsen i tid. Och exempel på hur man skapar ett friskt företag. Du får lyssna till flera av Feelgoods specialister, och får användbara tips från vinnaren av utmärkelsen Sveriges friskaste företag 2021. Feelgood-dagen sändes live 24 maj 2022.

 

Här kan du se hela Feelgood-dagen 2022

Här ovanför kan du följa hela sändningen från Feelgood-dagen i efterhand. För dig som missade någon del av dagen, eller vill lyssna igen på något som var extra intressant, kan du här nedanför även se varje avsnitt för sig. 

 

Inledning

Joachim Morath, VD Feelgood
Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood
Magnus Nyqvist, ansvarig försäljning och affärsutveckling Alna

 

Hälsostrategi - vad krävs för att få genomslag?

Hur ser vi till att vår hälsostrategi verkligen ger effekt? Så hälsosatsningarna blir effektiva och hållbara, och inte bara fina ord och punktinsatser. Vi ger exempel på hur framgångsrikt hälsoarbete kan se ut och identifierar fallgropar att undvika. Målet är att uppnå hälsosamma och högpresterande organisationer.
Nilla Antonsson, regionchef Feelgood
Charlotte Valleskog, psykolog och organisationskonsult Feelgood

 

Hantera konflikter på arbetsplatsen i tid

Ingen arbetsplats är helt fri från konflikter, men i tider av förändring ökar risken att de ska bryta ut, vilket märks nu efter pandemin. Olösta konflikter riskerar att utvecklas till ohälsa, och arbetsmiljöproblem. Hur bör arbetsgivare agera? Vad kan chefer göra för att hjälpa och hur kan medarbetare själva bidra till att förhindra att konflikterna uppstår?
Heléne Bivrin, psykolog och organisationskonsult Feelgood

 

Vinnaren i Sveriges friskaste företag 2021

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, lyckades allra bäst i Feelgoods utmärkelse. De berättar om hur de arbetar med arbetsmiljö och hälsa i sin organisation och vilka effekter de ser. 
Göran Hägglund, tidigare socialminister och juryns ordförande
Claes Magnusson, VD SISAB
Karren Fells, HR-chef SISAB

 

Spaning: Den framtida arbetsgivaren

Vilka är de största utmaningarna i ett arbetsliv under omdaning, och vad blir viktigast för arbetsgivare och ledare att fokusera på? Hur ska chefen till exempel agera för att vara en friskfaktor för medarbetarna, och hur behåller vi dem vi vill behålla? Hur främjar vi hälsa i en ökad gränslöshet mellan privatliv och arbetsliv? Experter från Feelgood samtalar om och ger sina bästa råd om ett arbetsliv i förändring.
Faysal Rawandozi, chefspsykolog Feelgood
Susanne Feinbaum, verksamhetschef fysioterapi Feelgood
Charlotte Valleskog, psykolog och organisationskonsult Feelgood
Moderator: Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood

 

Hur mycket tjänar du på att göra rätt i rehab?

Korttidsfrånvaro kostar naturligtvis pengar, och drabbar medarbetare och organisation. Ändå är vi för dåliga på att göra insatser tidigt, där det är mest lönsamt. Hur motiverar vi att det är där resurserna bör läggas och hur gör vi det mest effektivt? Med ett konkret kundcase visar vi på lönsamheten i att hantera korttidssjukfrånvaron, förebygga och lägga upp en bra rehabprocess.
Cornelia Karlberg, områdesansvarig rehabilitering och ohälsa Feelgood

 

Hälsoekonomi visar effekter av förbättrad arbetsmiljö

Det är lätt att anta att en bättre arbetsmiljö ger minskad ohälsa och minskad personalomsättning. Men hur kan vi räkna på det? Hur vet vi att vi gör de insatser som ger störst nytta? Med underlag från ett konkret kundcase ger vi nycklarna. En chef såg behoven i en situation med hög personalomsättning och mycket stress. Ledningen ville se om de efterfrågade resurserna verkligen skulle löna sig.
Yvonne Andersson, organisationskonsult Feelgood

 

Aktiva pauser

Peter Sjödin, personlig tränare Feelgood

 

Avslutning

Joachim Morath, VD Feelgood
Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood
Magnus Nyqvist, ansvarig försäljning och affärsutveckling Alna