Hoppa till huvudinnehåll
lysande frågetecken

FAQ Svar på vanliga frågor om Feelgood plus

Vem kan använda tjänsten?
Tjänsten vänder sig till dig som arbetar på ett företag som tecknat tjänsten, för din partner samt barn (under 18 år). Som partner räknas maka/make, sambo eller annan nära anhörig som är över 18 år. 

Hur använder jag tjänsten?
Genom en app på telefonen (Iphone eller Android) startar du tjänsten. 

mobil i handen

Hur kommer jag i gång? 

 1. Sök ”Feelgood” via Appstore (Iphone) eller Google Play (Android).
 2. Öppna och installera Feelgood-appen.
 3. Logga in via BankID.
 4. Tryck på Feelgood Plus-ikonen eller Privathälsa längst ner på det blå fältet i vyn på din telefon.
 5. Läs användarvillkor och när du godkänt dessa är du klar att använda Feelgood Plus.
 6. Om du vill registrera din partner så gör du det i Feelgood Plus i appen.

Kan jag använda tjänsten utomlands?
Ja, du kan komma i kontakt med Feelgood Plus på resa inom Sverige och utomlands. Du måste dock ha BankID för att legitimera dig.

Hur vet ni vem som är min partner?
Du registrerar själv din partner i appen. Det finns begränsningar för hur ofta du kan ändra detta, för närvarande två gånger per år.

Kostar det något att använda tjänsten?
Nej, det är för närvarande kostnadsfritt för dig och din familj, barn upp till 18 år, vid varje digitalt besök. I dagsläget är patientavgift/egenavgift för digitala besök 0 kronor. Om detta förändras, kommer Feelgood Plus att debitera patientavgift i enlighet med SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) direktiv. Om du hänvisas till fysiska besök på vårdcentral betalar du patientavgiften enligt taxan som gäller i din region (landsting). 

Får arbetsgivaren veta något om mina besök?
Nej, detta är en tjänst som hanterar privatrelaterade åkommor. Det vill säga precis som om du skulle gå till en vårdcentral.

Hur gör jag om min skada eller ohälsa har uppkommit på arbetet?
Om din orsak till att söka vård är arbetsrelaterad så uppmanar vi dig att prata med din närmaste chef eller HR för vidare kontakt med Feelgoods företagshälsovård.

Vem kontaktar jag om jag har fler frågor?
Om du är osäker eller om du har frågor kan du kontakta Feelgood Plus om råd via mejl: plussupport@feelgood.se eller via telefon 010-810 81 95, vardagar kl 8-17. 

Måste jag fylla i en hälsoenkät där tidigare sjukdom exkluderas från tjänsten?
Nej, inga tidigare sjukdomar eller skador exkluderas. Alla har samma rätt till tjänsten utan prövning. 

Hur fungerar online-möten?
När du i appen valt vem du vill besöka besvarar du först om det gäller dig eller ditt barn. Därefter får du svara på några frågor om vad du söker hjälp för och hur du mår. Du kan sedan välja att vänta på din tur eller boka en tid. När du bokar en tid så får du ett sms och mejl till den adressen du uppgivit med instruktioner hur du bokar in samt en påminnelse innan ditt möte ska börja. 

Hur fungerar mötet med läkare online?

 1. Beskriv ditt ärende. Börja med att ange ditt besvär och svara på frågor om hur du mår. Beroende på vilket ärende du har kan du få prata med en sjuksköterska som hjälper dig vidare direkt.
 2. Välj en tid. Våra läkare är tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan. Välj om du vill boka tid för ett läkarbesök eller ställa dig i vår drop-in kö.
 3. Få hjälp via chatt eller video. Du får ett sms när ditt besök börjar. Samtalet sker oftast via chatt och övergår till video vid behov.

Hur fungerar mötet med psykolog online?

 1. Svara på några frågor. Börja med att ange ditt huvudsakliga besvär, till exempel ångest, stress, depression eller sömnsvårigheter. Du kommer därefter få svara på några frågor om hur du mår.
 2. Boka en tid som passar dig. 
 3. Träffa psykologen via chatt eller video. Du får ett sms när ditt psykologsamtal börjar. Psykologbesöket sker via chatt men övergår till video vid behov. Vi erbjuder både enstaka psykologbesök och digital terapi (KBT-behandlingar) för bland annat depression, ångest, sömnbesvär och stress.

Hur fungerar mötet med fysioterapeut (sjukgymnast) online?

 1. Svara på ett antal frågor.
 2. Boka en tid som passar dig för ett videomöte. Du får ett sms när ditt besök börjar. Utifrån dina svar och samtal med fysioterapeuten görs en bedömning och rådgivning.

Hur fungerar mötet med personlig tränare online?

 1. Svara på ett antal frågor.
 2. Boka en tid som passar dig för ett videomöte. Du får ett sms när ditt besök börjar. Utifrån dina behov så tar ni fram ett träningsupplägg som passar dig. Ni kan sedan ha uppföljningar på din utveckling. 

Kan jag träffa en personlig tränare eller fysioterapeut fysiskt via Feelgood Plus?
Nej, tjänsten är enbart en digital distanstjänst med möten via video. Gällande fysioterapeut och ett eventuellt fysiskt besök, får du handledning kring hur du går tillväga i mötet. Patientavgift på mottagning enligt taxa där du är mantalsskriven gäller för fysiska besök. 

Kommer jag att behöva ”lista” mig för att använda Feelgood Plus?
Nej, Feelgood Plus är en digital vårdcentral och du behåller den vårdcentral där du är listad. Det är denna du fortsätter att använda för fysiska besök. Är du osäker på var du är listad, ber vi dig kontakta din närmaste vårdcentral.

Vad händer om jag behöver ta prover eller träffa en läkare fysiskt?
I de fall du behöver följas upp med ett fysiskt besök så bokas det in på en vårdcentral eller specialistklinik med landstingsavtal. Patientavgift gäller för fysiska besök.

 • Först och främst ska du vända dig till den vårdcentral eller husläkare du är listad. Är du osäker på var du är listad, ber vi dig kontakta den vårdcentral som finns i närheten där du bor. Då tar din vårdcentral över ditt ärende.
 • Vi erbjuder även provtagning i samarbete med våra vårdpartners. På de flesta ställen finns möjlighet för både tidsbokning och drop-in. Vi hjälper dig att ta reda på var och hur. Den läkare som ordinerat provtagningen följer då upp provtagningen. 

Kan jag få en remiss via Feelgood Plus?
Liksom hos andra vårdgivare som vårdcentraler, närakuter och akutmottagningar kan du få en remiss till fortsatt vård om läkaren bedömer att du är i behov av fortsatt utredning eller vård. Om vår läkare bedömer att du behöver träffa en läkare med särskild specialistkompetens kan vi hjälpa dig med en remiss. I dagsläget kan vi däremot inte skriva remiss för röntgenundersökningar, ultraljud samt fysiologiska undersökningar. I dessa fall hänvisar vi till din ordinarie vårdcentral.

Hur skickas min remiss?
Vår samarbetspartner Doktor24 säkerställer att din remiss skickas till respektive remissmottagare och du blir sedan kallad för besök eller bedömning från respektive mottagning eller klinik. Vanligtvis får du en kallelse till din folkbokförda adress och enligt vårdgarantin ska du normalt erhålla en tid inom 90 dagar. Liksom för alla vårdenheter är det den mottagande vårdgivaren som bedömer ditt medicinska behov av vård och hur fort du ska få komma till bedömning, utredning eller behandling. Liksom hos andra vårdgivare som vårdcentraler, närakuter och akutmottagningar kan du få en remiss till fortsatt vård om läkaren bedömer att du är i behov av fortsatt utredning eller vård. Om du inte hört något från den enhet du blivit remitterad till inom 90 dagar får du återkomma till oss på Feelgood Plus.

Hur snabbt kan jag få en operation?
Har du remiss och står i en vårdkö för en operation (inom ortopedi) så kan du vanligtvis få en tid inom två veckor. 

Hur fungerar det med resan till Riga?
När datum för operationen är bestämt så betalar du, i samråd med vårdkoordinatorerna, din egen resa till Riga. Du får hjälp att boka resan av Swedish MedCares personal. Du hämtas upp på Riga flygplats/färjeterminal och blir omhändertagen under hela din vistelse av Swedish MedCares personal. Du skjutsas till flygplats/färjeterminal efter operation och några dagars rehab. 

Vad händer före och efter operationen?
Via Feelgood Plus skickar du en intresseanmälan till Swedish Medcare, som kommer att kontakta dig när de tagit emot den. Personalen går igenom samtliga steg med dig. Förutom ortopedisk kirurgi ingår även några dagars rehabträning med fysioterapeuter på kliniken i Riga. Du kan välja en längre rehabträning, men då bekostar du denna själv. Under hela vistelsen har du kontakt med Swedish MedCare. Väl hemma blir du kontaktad av dels den kirurgen som opererade dig samt en Vårdvägledare från Feelgood som följer upp vistelsen i Riga och säkerställer att du har de vårdkontakter du behöver för uppföljning (remitterande läkare eller vårdcentral) samt fortsatt rehab via en fysioterapeut.

Vilka är vårdgivare och vem ansvarar för att det utförs en bra och kvalitetssäkrad vård?
Feelgood har kvalitetssäkrat samarbetspartners. Följande vårdgivare ansvarar för din vård:

 • Doktor 24  - läkare och psykologer
 • Swedish MedCare - operationer i Riga 
 • Feelgood - fysioterapeuter/sjukgymnaster, hälsocoacher och personliga tränare