Hoppa till huvudinnehåll

Digital utbildning

Vi erbjuder flera digitala utbildningar i arbetsmiljö och hälsa. De är inte längre bort än några klick. De produceras av vårt eget produktionsteam tillsammans med våra ämnesexperter som själva deltar i utbildningarna i olika filmade inslag. 

Våra digitala utbildningar har ett personligt tilltal och vi strävar efter att deltagaren ska känna igen sig i miljöer, situationer och frågeställningar. Innehållet består av informativa texter, bilder och illustrationer, animerade filmer, inspelade miniföreläsningar, instruktionsfilmer, interaktiva övningar, reflektioner och realistiska case. 

Utbildningarna genomförs på Feelgoods lärportal men kan också levereras för uppladdning i egen portal/LMS. Vi kan även anpassa dem efter önskemål och behov. 

Digitala utbildningar för chefer (och skyddsombud)

Alla våra chefsutbildningar finns även på engelska. 

 • Introduktion i arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Tidiga signaler och rehabilitering
 • Skadligt bruk på arbetsplatsen
 • Digitala arbetsmiljöpaketet för chefer - innehåller alla ovanstående utbildningar plus en valfri utbildning
 • Så hanterar du oro och kris på arbetsplatsen
 • Att leda på distans
 • Skapa förutsättningar inför återvändandet till arbetsplatsen
 • Så bygger du virtuella team
   

Digitala utbildningar för alla medarbetare

 • Arbetsmiljöutbildning för medarbetare
 • Digitala arbetsmiljöpaketet för medarbetare - innehåller Arbetsmiljöutbildning för medarbetare, Grundläggande stressutbildning, Sömnens vikt för hälsa och välbefinnande, Att förebygga belastningsbesvär
 • Ergonomi på kontor (finns även på engelska)
 • Ergonomi fysiskt krävande arbete
 • Grundläggande stressutbildning (finns även på engelska)
 • En utbildning om stress för dig som är student (finns även på engelska)
 • Så arbetar du bättre hemifrån (finns även på engelska)
 • Att förebygga belastningsbesvär för ett hållbart arbetsliv (finns även på engelska)
 • Att arbeta med vibrationer
 • Återhämtningspaketet
 • Sömnens vikt för hälsa och välbefinnande (finns även på engelska)
 • Förebygg hot och våld

Mer om alla våra digitala utbildningar (välj leveransform Digital utbildning/e-learning)