Hoppa till huvudinnehåll
mobil i handen

Checklista för chef och HR Stöd för att upptäcka skadligt bruk

Checklistan är ett stöd för dig som chef eller HR för att uppmärksamma individer och att göra det möjligt att agera tidigt. Ditt agerande gentemot medarbetaren ska fokusera på det som sker och/eller de konsekvenser det får på arbetsplatsen, inte att reda på om det finns ett riskbruk eller skadligt bruk.

Syftet är att identifiera beteenden och signaler där ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende skulle kunna vara en orsak. Viktigt att komma ihåg är att det också kan finnas andra förklaringar till beteendet.

Tidiga signaler på riskbruk och skadligt bruk är i stora delar desamma som signaler på annan ohälsa, dvs medarbetare som inte mår bra av orsaker såsom, stress, psykiska ohälsa eller livsavgörande händelser såsom skilsmässa, separationer, sjukdom i familjen etc.

Målet är att stärka dig som chef i din roll, tyda signaler och ge stöd för hur chefen ska/bör agera. En arbetsgivares och därmed även chefens ansvar är att:

  • Se till att arbetsplatsen är trygg och säker
  • Leda och fördela arbetet
  • Bedöma tjänstbarheten
  • Klarlägga behov av rehabilitering

Det är aldrig arbetsgivarens/chefens roll att ställa diagnos eller säga att det finns en problematik. En utredning om det finns problematik eller ohälsa ska genomföras av professionell, legitimerad personal.

Gå till checklistan för chefer och HR.