Hoppa till huvudinnehåll
3 personer i möte

Arbetsgrupputveckling Bli en fungerande arbetsgrupp igen

Skadligt bruk orsakar ofta dysfunktionella arbetsgrupper. Skadligt bruk och beroende hos en medarbetare eller chef påverkar arbetsplatsen och arbetsgruppen. Det kan hända mycket när en hel arbetsgrupp börjar anpassa sig efter en persons beteende istället för att ifrågasätta det. T ex att energi läggs på fel saker, oro i gruppen, konflikter, försämrad trivsel, osäkerhet, negativ stämning. Det kan leda till att din arbetsgrupp får:

  • Svårare att hantera arbetsbelastning
  • Svårt att visa tillit
  • Skadat förtroende för varandra
  • Ökad sjukfrånvaro
  • Syndabockstänkande

Syfte och mål

Alna Arbetsgrupputveckling syftar till att bearbeta saker som hänt, komma vidare och bli ett fungerande team igen. Vi skräddarsyr insatsen utifrån gruppens behov med målet att gruppen ska fungera som team och prestera som förväntat.

Tjänsten utförs av Alnas leg. psykologer. Vi erbjuder snabbt och professionellt stöd som är anpassat till situationen. Uppdragsgivaren beskriver problematiken och vi leder arbetet i gruppen med fokus på framtiden.

  • Uppmuntra gruppen att prata öppet om de saker som hänt
  • Återskapa tillit i gruppen
  • Formulera en tydlig målsättning
  • Stödja motivation till förändring
  • Ge verktyg för att bättre klara liknande situationer i framtiden.

Kostnader för en arbetsgrupp som inte fungerar

En arbetsgrupp som inte fungerar, kostar stora summor för arbetsgivaren. Om vi som exempel antar att  en grupp på 10 personer som tappar 10 % i produktivitet, för att den inte fungerar som den ska, kostar ca 45 000 kr i lönekostnad varje månad.