Hoppa till huvudinnehåll

Förändringsledning Att planera för, leda och leva i förändring

Står ni inför eller är i en större verksamhetsförändring? Det sägs att den enda konstanten är förändring. Ibland är den förändring som en verksamhet utsätts för mer drastisk, kraftfull och oväntad, såsom just nu i samhället med covid-19. Varje bransch, företag och organisation påverkas på något sätt och det ställs ännu högre krav på ledarskap och medarbetarskap.

Feelgoods organisationskonsulter står redo att stötta er i verksamhetsförändringar. Med vår workshop för ledningsgruppen kan ni rusta med kunskap, metoder och verktyg. Ni får också möjlighet att mentalt förbereda er inför förändringen.

I en större verksamhetsförändring är ledningsgruppen en viktig sammanhållande ledningsfunktion för verksamheten. Väl fungerande ledningsgrupper har även en viktig funktion i stödet till varandra som chefer.

Workshop som förbereder ledningen

Feelgoods organisationskonsulter kan hålla en workshop med er ledningsgrupp där vi arbetar med planering för vad ni behöver göra, hur en större verksamhetsförändring påverkar individer och grupper känslomässigt samt vilket ledarskap som behövs. Vår workshop anpassas efter behov både vad gäller innehåll och omfattning, men innehåller normalt följande:

  • Stöd i planering av hur allt ska gå till - framtagning av gemensam handlingsplan, tidplan samt arbetsfördelning med hjälp av förberedda mallar. Allt från logistik till kommunikationsplan till alla som berörs.
  • Fördjupning kring:
    • Vad händer med oss människor i samband med större förändringar, både på individ-, grupp- och organisationsnivå?
    • Vad innebär det för vårt ledarskap inför, under och efter en större verksamhetsförändring?
    • Hur kan vi stötta varandra och vad vill vi att processen ska präglas av?

Workshopen kan självklart byggas på med individuellt chefsstöd eller handledning för en arbetsgrupp som berörs.