Hoppa till huvudinnehåll
grupp män i möte

Policy för bruk, riskbruk och skadligt bruk Låt policyn bli ert bästa förebyggande verktyg!

De flesta företag har en policy, men hur fungerar den i praktiken? Vi hjälper er att ta fram en modern och levande policy. Kontakta oss för att påbörja ert policyarbete:

  • kartläggning, inventering och behovsanalys.
  • att formulera innehåll i policy och handlingsplan.
  • inspiration, råd och tips hur man introducerar och förankrar policyn i hela organisationen.
  • medverkan och genomförande av olika aktiviteter t ex utbildning, information till alla anställda, seminarier, gruppövningar, etc.
  • uppföljning och återrapportering.

 

En policy bör innehålla:

Syfte, mål och riktlinjer för företaget och hanteringen av frågor om skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, droger eller annat som påverkar arbetsplatsen negativt.

Handlingsplan som talar om hur man ska säkerställa det som står i policyn. Vem som är ansvarig och vad som ska göras och när.

Aktivitetsplan som beskriver; vad som planeras. Vem är ansvarig? När ska arbetet genomföras? Vad kommer det att kosta? Aktivitetsplanen ska innehålla detaljerade planer för aktiviteter det närmaste året.

Plan för genomförande som innehåller konkreta aktiviteter för att implementera och föra ut kunskapen om policyn till alla på arbetsplatsen. Först då kan man förvänta sig märkbara effekter.