Hoppa till huvudinnehåll
glada kollegor

Förebyggande insatser Metoder och verktyg för långsiktigt resultat

Det bästa sättet att minimera kostnader på grund av skadligt bruk är att förebygga. Feelgood kan genomföra en kostnadsfri kartläggning av era behov, rutiner och processer och ta fram ett åtgärdsprogram. Vi kan undersöka hur kulturen ser ut hos er och hur ni kan ändra den, om ni anser att den inte speglar era värderingar. Och vi hjälper er att skriva eller uppdatera er policy för bruk, skadligt bruk och beroende och implementera den i organisationen. En översyn av policyn ingår om ni blir avtalskund hos oss. 

Vi inspirerar och utbildar olika grupper på er arbetsplats. Ni får verktyg för att arbeta med frågor om skadligt bruk på ett sätt som passar er arbetsplats bäst. Det gör att ni snabbt och effektivt kan komma igång med det förebyggande arbetet.

Att teckna serviceavtal med Feelgood ger er trygghet, stöd och verktyg i allt som rör frågor kring skadligt bruk. Vi arbetar kontinuerligt med våra kunder, både förebyggande i organisationen och med individinsatser. Vi hjälper er att förebygga att problem uppstår, och om det ändå uppstår finns vi där med professionellt stöd och expertkunskap innan, under och efter en problematisk situation uppstått.

Vi på Feelgood kan ge inspiration och dela med oss av vår erfarenhet för att skriva en ny eller revidera er policy för bruk och skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, illegala droger (även kallad alkohol- och drogpolicy). Ni får verktyg för att skapa en levande policy med riktlinjer och rutiner kring skadligt bruk. Ni får stöd i att arbeta med dessa frågor på ett sätt som passar er arbetsplats bäst.

Stämmer kulturen överens med de värderingar och normer ni önskar ska råda? Känner alla till de regler och riktlinjer som finns? Vet alla vad de ska göra om något inträffar? Har ni en öppen kultur där alla vågar agera?

Vår kulturundersökning är en webbaserad enkät som handlar om kultur och värderingar kring alkohol, läkemedel, spel och illegala droger på arbetsplatsen. En kulturundersökning ger bra underlag för er policy och kan följas upp för att utvärdera de insatser som görs.

Riskkonsumtion och skadligt bruk av finns överallt, det visar statistiken. Alkohol är det största problemet och ca 18 procent av befolkningen har större eller mindre problem enligt Folkhälsomyndighetens statistik. De allra flesta av dessa har ett jobb.

Vissa branscher är något mer utsatta, t ex där tillgängligheten på alkohol är stor, men i övrigt slår dessa problem jämlikt bland alla typer av yrkesroller.

Med relativt enkla insatser kan ni vara förberedda när problem uppstår och därmed spara in på kostnader.

Allt är enkelt när man vet hur man ska göra. Det finns bra verktyg och metoder för att säkerställa arbetsplatsen och att inga negativa konsekvenser av skadligt bruk ska förekomma.

Finns det en tydlig handlingsplan i er policy? För att ta tag i problem tidigt innan det har gått för långt är det viktigt att alla anställda har kunskap och tydliga instruktioner.