Hoppa till huvudinnehåll
vinglas

Kulturundersökning Har du koll på kulturen på din arbetsplats?

Feelgoods kulturundersökning är en webbaserad enkätundersökning som handlar om kultur och värderingar kring alkohol, läkemedel, spel och illegala droger på arbetsplatsen .

Syftet är att ta reda på var medarbetarna står för att kunna förändra kulturen i den riktning man önskar. Syftet är också att undersöka beredskap och kunskap kring policyn och om alla känner till vad man ska göra om man misstänker att någon inte mår bra och kanske har ett skadligt bruk som ger konsekvenser på arbetsplatsen.

Information och kunskap är betydelsefulla komponenter i det förebyggande såväl som det rehabiliterande arbetet. Minst lika viktigt är det att vara, eller bli medveten om att det kan finnas ett behov av förändring av attityder och beteenden. Ett företag där klimatet präglas av tillit och öppen kommunikation ger goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.

Det handlar om:

  • Vilken kultur råder på arbetsplatsen?
  • Överensstämmer det som står i policyn med kulturen?
  • Känner alla till policyn och vad den innehåller?
  • Finns det oro för kollegor?
  • Känner chefer och medarbetare till hur de ska agera i olika situationer?

Med resultatet av en kulturundersökning underlättas ert policyarbete och planering av insatser för att föra ut kunskap samt implementera riktlinjer och handlingsplaner. Kulturundersökningen kan vara en bra utvärdering när vi gjort en ny eller uppdaterat en policy. Kulturundersökningen ger er mätbara resultat för uppföljning och utvärdering av ert förebyggande arbete.

Undersökningen är kostnadsfri för serviceavtalskunder, den besvaras anonymt och består av 10 frågor.