Hoppa till huvudinnehåll
kris

Snabba stödinsatser Hjälp i oförutsedda situationer - Ring 0771 290 800

När någon på arbetsplatsen visar tecken på skadligt bruk hjälper vi dig att få grepp om situationen. Det kan handla om att förbereda och genomföra nödvändiga samtal eller att ge chefer, arbetsgrupper och fackliga förtroendevalda konkret handledning. Våra psykologer gör professionella utredningar som leder till individanpassad behandling för din medarbetare.

Hantera situationen på arbetsplatsen

Det uppstår ofta oro och osäkerhet när någon på arbetsplatsen har problem. Både i arbetsgruppen och hos cheferna. Det kan handla om ilska, oro och uppgivenhet. Om svåra frågor, planeringsproblem och osäkerhet.

Vi ger hjälp, stöd, rådgivning och insatser utformade för arbetslivet:

  • Analys av situationen
  • Stöd och rådgivning till chefer, arbetsgrupper och fackliga
  • Förberedelse och stöd vid nödvändiga samtal
  • Professionell utredning som håller högt tempo och ställer tydliga krav. Leder till individanpassad behandling.
  • Kontinuerlig återkoppling. Arbetsgivaren har kontroll och insyn i processen under hela rehabiliteringen.

Känner du en oro för någon men kan inte sätta fingret på vad det är? Vänta inte på bevis. Agera redan när du känner första oron, det kan till exempel vara att någon har börjat prestera sämre eller inte verkar må så bra, är trött eller har ökad frånvaro.  

Arbetsgivaren har ansvar för att säkerställa arbetsplatsen och utreda risker. Skadligt bruk kan vara en stor risk. Medarbetaren ska inte vara kvar på arbetsplatsen och ett samtal ska bokas in nästkommande dag då medarbetaren är nykter. Chef har rätt att bedöma om medarbetaren är arbetsför.

Arbetsgivaren har utredningsansvar för att säkerställa arbetsplatsen, men är inte skyldig att bekosta själva rehabiliteringen, endast göra den möjlig. Dock brukar det löna sig i längden för arbetsgivaren att bekosta och få insyn i rehabiliteringen.

Mer om Feelgoods stöd i snabba stödinsatser