Hoppa till huvudinnehåll
fest med kollegor

Tidiga insatser Ge era medarbetare stöd i tid

När du som chef eller kollega börjar känna oro för någon är det viktigt att agera direkt, innan problemen blir stora. Feelgoods rådgivningstjänst inom skadligt bruk är till för dig i dessa situationer när du inte känner dig trygg med vad du ska/kan göra. Du får stöd och råd kring hur du ska agera i just din situation.

Vi hjälper er att att se signaler, identifiera riskgrupper och riskbeteenden genom utbildning och information. Vi erbjuder företagsutbildningar och information digitalt eller fysiskt för era chefer, HR, fackliga och medarbetare. 

Kunskap och kompetens

Vi erbjuder utbildning för ert företag. Det är ofta ett bra alternativ om man är flera på arbetsplatsen som behöver kunskap och inspiration. Utbildningen läggs upp efter behov och förhållandena på ert företag. Vi håller utbildningar och föreläsningar även på engelska. 

Öppna utbildningar erbjuds på flera olika nivåer, såväl grund som fördjupning inom olika områden. Ni hittar våra öppna utbildning här.

Det bästa ni kan göra är att erbjuda dem Feelgoods rådgivning skadligt bruk - rådgivning per telefon eller mejl. Denna tjänst ingår om ni tecknar avtal med oss.

Det är också viktigt för chefer att få kunskap för att känna sig bekväma med att ta samtalet direkt när det uppstår en oro eller frågor kring en medarbetare, oavsett vad det handlar om.  Vi utbildar chefer och ger dem rätt verktyg för att ta det nödvändiga samtalet.

För chefer och HR finns ett kostnadsfritt verktyg som vi har tagit fram. Checklistan för tidiga signaler på riskbruk och skadligt bruk är ett stöd för dig som chef eller HR för att uppmärksamma individer och att göra det möjligt att agera tidigt.

Våra rekommendationer vid hemarbete har sin grund i de utmaningar medarbetare med skadligt bruk har, men också i det faktum att hemarbete är en riskfaktor för oss alla. En medarbetare som arbetar hemma är mer ensam och isolerad och kan inte vända sig om och fråga kollegor eller knacka på chefens dörr.

För en medarbetare med skadligt bruk-problematik är det extra viktigt att befinna sig på en arbetsplats som ställer tydliga krav. Vi vet att det förebygger återfall och ökar chansen för att lyckas med en bestående förändring. Ensamarbete och hemarbete är starkt kopplat till skadligt bruk, det vet vi genom forskning. 

Vi stöttar och hjälper chefer att följa upp att medarbetare mår bra även vid distansarbete. Vi erbjuder utbildning och verktyg för chefen att säkerställa verksamheten när medarbetarna befinner sig på distans.

Mer om Feelgoods stöd i tidiga insatser