Hoppa till huvudinnehåll
man i reflexväst

Förstärkt stöd till våra kunder Alna - en del av Feelgood

Arbetsgivares behov av insatser för att förhindra skadligt bruk (tidigare kallat missbruk) både när det gäller alkohol, men också av läkemedel, spel, droger, dopning, shopping och andra beroendeframkallande aktiviteter ökar. I snitt berörs mer än var femte medarbetare på en vanlig arbetsplats av beroenderelaterad problematik. Därför satsar vi på Feelgood allt mer på att erbjuda ett professionellt och metodiskt stöd till arbetsgivare i arbetet mot skadligt bruk.

Sedan början av 2020 ingår Alna i Feelgood, som ett led i att ytterligare stärka stödet till våra kunder. Vi kombinerar Alnas expertis med Feelgoods beprövade systematik. Utgångspunkten är arbetsplatsen och hur den påverkas, vilket är bredare än att bara fokusera på individen. Allt för att kompetenshöja, medvetandegöra och skapa säkra, sunda arbetsplatser. Alna arbetar evidensbaserat och har en tydlig metodik för att hitta den mest passande insatsen för varje individ. Det finns en hel palett av behandlingsmetoder.

Mer om Alnas tjänster finns på alna.se.

Alna

Alna är experter på skadligt bruk i arbetslivet, verksamma i hela Sverige. Alna bildades 1961 av SAF, LO och TCO. Totalt har bolaget 16 anställda och ett nätverk på över 100 legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Sedan 1 januari 2020 ingår Alna i Feelgood-koncernen.