Hoppa till huvudinnehåll
RO-Gruppen vinnare 2023

Vinnare 2023 RO-Gruppen är Sveriges friskaste företag

För sjätte året i rad utser Feelgood Sveriges friskaste företag och vinnare 2023 är RO-Gruppen. De utmärker sig bland annat med sitt tydliga engagemang för sina medarbetare, starka siffror i medarbetarmätningar – speciellt i en fysiskt tuffare bransch – och de visar hur viktigt det är med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Med Sveriges friskaste företag vill Feelgood inspirera och lyfta goda exempel på arbetsgivare som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.

RO-Gruppen är ett byggföretag inom kontor, bostäder, logistik- och samhällsfastigheter med 200 medarbetare och 40 år i branschen.

- Vi är väldigt stolta över denna utmärkelse. Framgångsfaktorn för oss är mixen mellan struktur och systematik och de spontana mötena. Den bästa skyddsronden man kan göra är att prata med sina medarbetare och vara nära sin verksamhet, säger Maria Sigfridson, Chef People & Culture RO-Gruppen.

- Det är imponerande att se det konsekventa och långsiktigt arbete som RO-Gruppen lägger ner på sin arbetsmiljö. Ett riktigt föredöme – och extra roligt att de visar att det går att nå utmärkta resultat även i en bransch som kanske annars anses lite ”svår” när det gäller arbetsmiljöfrågor, säger Carole Lemne, juryns ordförande.

RO-Gruppen är vinnare med följande motivering:

RO-Gruppen börjar alltid med medarbetarna. När de mår bra och trivs återspeglas det i kundrelationer och resultat. Arbetsmiljöarbetet har god systematik, med arbetsmiljödagar för hela företaget. Regelbundna energisamtal fokuserar på mående, balans och stöd, och flera kommunikationskanaler involverar och informerar. Med filosofin att bra chefer ger välmående medarbetare läggs fokus på gedigen ledarutveckling. Värdeorden förtroende, engagemang, nytänkande och arbetsglädje ingår i utvecklingsplaner och vägleder i vardagen. Breda satsningar på hälsa ger goda förutsättningar, och sjukfrånvaron är låg. Medarbetarundersökningen visar mycket goda resultat som sticker ut i branschen.  

På andra plats finns Nacka kommun som med sin tillitsbaserade och hälsofokuserade organisation skapar ett proaktivt och välstrukturerat arbetsmiljöarbete.

På tredje plats finns Löf som bland annat arbetar med coachande ledarskap, hälsoaktiviteter och en förflyttning till ökat självledarskap, vilket bidrar till hälsa och hållbarhet.

På en hedrande delad fjärde plats kommer DB Schenker Sverige, Hogia och Veoneer Sweden. Samtliga finalister har gjort ett mycket gott arbete med sin arbetsmiljö och hälsa.

Intervju med vinnarföretaget

Varför valde ni att delta i Sveriges friskaste företag? Vad betyder det för er att få denna utmärkelse?  Att ta hand om våra medarbetare och att ha en frisk och sund arbetsmiljö har alltid varit i fokus på RO-Gruppen. Sedan 2018 har vi dessutom uttalad strategi kring hälsa och välmående som vi kallar RO-Wellness. Därför kändes det helt rätt att delta i Sveriges friskaste företag och väldigt kul att få utmärkelse som finalist. Det är ett fint kvitto på att vårt fokus och arbete ger resultat.  

Vad är er största effekt av det goda arbetet med arbetsmiljö och hälsa, nu i närtid och över längre perspektiv?  Vi ser att de allra flesta som börjar på RO-Gruppen väljer att stanna. Vi är attraktiva nog att kunna rekrytera riktigt duktiga medarbetare och sedan växa tillsammans med dem. Effekten att ha fokus på välmående blir härlig energi, stort engagemang och kul att gå till jobbet. Det blir också bättre leverans mot våra kunder och kostnadsbesparingar i form av låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro.   

Vilka är era bästa tips för att skapa en frisk arbetsplats i vårt föränderliga arbetsliv? 

  • Ha ett ledarskap där man finns nära sina medarbetare och fångar upp signaler 
  • Variera insatserna kring hälsa och välmående – allt passar inte alla
  • Visa hela vägen från ledningen och ner i organisationen att fokuset på hälsa, säkerhet och god arbetsmiljö är viktigt. 
  • Kommunicera på många olika sätt för att nå alla medarbetare. Se till att alla känner sig inkluderade.