Hoppa till huvudinnehåll
Veoneer finalist

Veoneer Sweden Finalist i Sveriges friskaste företag 2023

Bra systematik och en stark vilja att ständigt förbättras driver arbetsmiljöarbetet framåt hos Veoneer Sweden. Säkerhetskulturen prioriteras, med stödjande system, för att identifiera och åtgärda risker i tid. Mångfald och inkludering lyfts fram genom obligatoriska workshops. Kommunikationsarbetet bedrivs strategiskt med flera stående mötesformat, och varje medarbetares viktiga roll i helheten synliggörs aktivt för att öka förståelse och engagemang. Chefer utbildas inom arbetsmiljö och hälsofrämjande ledarskap, och genom mentorskapsprogram utvecklas talanger till goda framtida ledare. Hälso-främjande aktiviteter och individuell coachning inom hälsa och livsstil erbjuds. Därför är Veoneer Sweden en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2023.

Läs pressmeddelandet

Varför valde ni att delta i Sveriges friskaste företag? Vad betyder det för er att få denna utmärkelse?
Det betyder otroligt mycket att få denna utmärkelse! Tanken bakom nomineringen är att vi vill sätta fokus på vårt ihärdiga arbete inom arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och hälsa. Vi är stolta över det lagarbete som har lett fram till den företagsanda vi har i dag.    

Vad är er största effekt av det goda arbetet med arbetsmiljö och hälsa, nu i närtid och över längre perspektiv? 
Vi har en stark kultur av tillit och transparens inom Veoneer Sverige, den ligger till grund för vårt arbete och hur vi hanterar utmaningar. Vi vill vara Sveriges bästa arbetsgivare och kommer försätta arbeta för det både operativt och strategiskt. Vi ser ökad hälsa och välbefinnande och goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som viktiga faktorer i företagets utveckling.

Vilka är era bästa tips för att skapa en frisk arbetsplats i vårt föränderliga arbetsliv?

  • Skapa översikt och prioritera insatser, både på kort och lång sikt
  • Kommunicera, informera, engagera!
  • Ha tilltro till  chefers, fackliga företrädare och medarbetares kunskap, engagemang och drivkraft!