Hoppa till huvudinnehåll
DB Schenker finalist

DB Schenker Sverige Finalist i Sveriges friskaste företag 2023

För DB Schenker Sverige är medarbetarnas välmående en förutsättning, både för en fungerande verksamhet och för att skapa god samhällsnytta. Arbetet med ledarutveckling och utbildning är välstrukturerat. Alla medarbetare utbildas i arbetsmiljö och får vara delaktiga i framtagande av processer. Innovativa värdegrunds- och likabehandlingsspel uppmärksammar kulturen och ger nya perspektiv, och hälsa uppmuntras genom olika hälsofrämjande aktiviteter. Arbetsmiljöarbetet har god systematik, med nätverk av arbetsmiljösamordnare och högt engagemang för säkerheten. Ett värdefullt arbete med incident-rapportering ger möjlighet att proaktivt skapa en säker arbetsplats. Därför är 
DB Schenker Sverige en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2023

Läs pressmeddelandet

Varför valde ni att delta i Sveriges friskaste företag? Vad betyder det för er att få denna utmärkelse?
Vi har under ett antal år fokuserat på området som en del av vår strategi att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ville få ett kvitto på att vi gör saker rätt och vi gillar att tävla! Vi är mycket stolta och glada över att vi är finalist till denna fina utmärkelse. Det är ett tydligt bevis på att vi med våra löpande insatser kopplat till arbetsmiljö, hälsa och välmående är på helt rätt väg mot vårt mål att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs, är motiverade och engagerade samt stannar länge.

Vad är er största effekt av det goda arbetet med arbetsmiljö och hälsa, nu i närtid och över längre perspektiv? 
Den största effekten av vårt goda arbete med arbetsmiljö och hälsa är att vi får många kvalificerade kandidater i samband med rekryteringar och att de upplever att vi erbjuder en hälsosam arbetsplats. Vi tror att arbetet även leder till friska, motiverade och engagerade medarbetare som väljer att stanna hos oss.

Vilka är era bästa tips för att skapa en frisk arbetsplats i vårt föränderliga arbetsliv? 

  • Att ha engagerade chefer som tycker att hälsa och arbetsmiljö är ett viktigt område.
  • Att ge chefer möjlighet att kompetensutvecklas inom arbetsmiljö och ledarskap.
  • Att ha en god struktur i form av policys, processer och rutiner