Hoppa till huvudinnehåll
RO-Gruppen finalist

RO-Gruppen Finalist i Sveriges friskaste företag 2023

RO-Gruppen börjar alltid med medarbetarna. När de mår bra och trivs återspeglas det i kundrelationer och resultat. Arbetsmiljöarbetet har god systematik, med arbetsmiljödagar för hela företaget. Regelbundna energisamtal fokuserar på mående, balans och stöd, och flera kommunikationskanaler involverar och informerar. Med filosofin att bra chefer ger välmående medarbetare läggs fokus på gedigen ledarutveckling. Värdeorden förtroende, engagemang, nytänkande och arbetsglädje ingår i utvecklingsplaner och vägleder i vardagen. Breda satsningar på hälsa ger goda förutsättningar, och sjukfrånvaron är låg. Medarbetarundersökningen visar mycket goda resultat som sticker ut i branschen. Därför är RO-Gruppen en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2023.

Läs pressmeddelandet

Varför valde ni att delta i Sveriges friskaste företag? Vad betyder det för er att få denna utmärkelse? 
Att ta hand om våra medarbetare och att ha en frisk och sund arbetsmiljö har alltid varit i fokus på RO-Gruppen. Sedan 2018 har vi dessutom uttalad strategi kring hälsa och välmående som vi kallar RO-Wellness. Därför kändes det helt rätt att delta i Sveriges friskaste företag och väldigt kul att få utmärkelse som finalist. Det är ett fint kvitto på att vårt fokus och arbete ger resultat.  

Vad är er största effekt av det goda arbetet med arbetsmiljö och hälsa, nu i närtid och över längre perspektiv? 
Vi ser att de allra flesta som börjar på RO-Gruppen väljer att stanna. Vi är attraktiva nog att kunna rekrytera riktigt duktiga medarbetare och sedan växa tillsammans med dem. Effekten att ha fokus på välmående blir härlig energi, stort engagemang och kul att gå till jobbet. Det blir också bättre leverans mot våra kunder och kostnadsbesparingar i form av låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro.   

Vilka är era bästa tips för att skapa en frisk arbetsplats i vårt föränderliga arbetsliv? 

  • Ha ett ledarskap där man finns nära sina medarbetare och fångar upp signaler 
  • Variera insatserna kring hälsa och välmående – allt passar inte alla
  • Visa hela vägen från ledningen och ner i organisationen att fokuset på hälsa, säkerhet och god arbetsmiljö är viktigt. 
  • Kommunicera på många olika sätt för att nå alla medarbetare. Se till att alla känner sig inkluderade.