Hoppa till huvudinnehåll
Nacka kommun finalist

Nacka kommun Finalist i Sveriges friskaste företag 2023

Nacka kommun är en tillitsbaserad organisation med stort hälsofokus, tydliga uppdrag och effektiv uppföljning. Utveckling och stöd för chefer prioriteras högt och har resulterat i ett uppskattat ledarskap. Eget ansvarstagande uppmuntras för både arbetet och den egna hälsan. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är proaktivt och välstrukturerat med höga ambitioner. Effekten följs upp i samband med årlig utvärdering av chefernas resultatkontrakt, vilket säkerställer att arbetet bedrivs framgångsrikt i hela verksamheten. Inspiration från hälsocoach och anonymt personalstöd erbjuds för att främja hälsa, och rutiner finns för att upptäcka signaler på ohälsa hos både individer och grupper. Därför är Nacka kommun en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2023.

Läs pressmeddelandet

Varför valde ni att delta i Sveriges friskaste företag? Vad betyder det för er att få denna utmärkelse?
Finalplatsen i fjol har sporrat oss lite extra och vi valde att delta med ambitionen att Nacka kommun även i år skulle  uppmärksammas som en av finalisterna i Sveriges friskaste företag. Det är därför extra kul att vi tillhör toppskiktet av arbetsgivare som lyfts fram för ett framgångsrikt arbetsmiljö- och hälsoarbete, särskilt i år när ännu fler organisationer valt att delta. Vi ser finalplatsen som ett kvitto på att vi är på rätt väg. 

Vad är er största effekt av det goda arbetet med arbetsmiljö och hälsa, nu i närtid och över längre perspektiv? 
Den största effekten är att enheter som har ett proaktivt arbetsmiljöarbete med hälsa i fokus får förutsättningar att driva kvalitetsarbete och nyskapande utveckling. Engagerade medarbetare med bra arbetsförutsättningar presterar bra, trivs och de blir ambassadörer för oss som arbetsgivare. 

I ett längre perspektiv vill vi bidra till att fler upptäcker möjligheterna att arbeta inom välfärdssektorn och ser Nacka kommun som en attraktiv arbetsgivare att jobba för och utvecklas med. Det är viktigt i ett längre perspektiv att ha många ambassadörer som kan rekommendera andra att välja de utbildningar som leder till välfärdsjobben där den kommunala sektorn behöver kraftsamla för att lyckas med den strategiska kompensförsörjningen. 

Vilka är era bästa tips för att skapa en frisk arbetsplats i vårt föränderliga arbetsliv?

  • Led med tillit utifrån tydliga uppdrag som följs upp av medarbetarna inför chefers uppföljning och återkoppling. 
  • Lyft in arbetsmiljömålen i utvärderingen för att följa utvecklingen integrerat med ekonomi- och verksamhetsmålen.
  • Inspirera fler till rörelse, motion och återhämtande aktiviteter genom organisationens hälsoinspiratörer och hälsocoach. 
  • Uppmärksamma era förebildsarbetsplatser som driver ett proaktivt arbetsmiljöarbete med hälsa i fokus.
  • Inspireras av forskning och av förebilder för att ständigt hitta nya grepp för att ligga i framkant. Våga testa!