Hoppa till huvudinnehåll
Löf finalist

Löf Finalist i Sveriges friskaste företag 2023

Ett nära och coachande ledarskap och en förflyttning till ökat självledarskap är i fokus hos Löf. Ledarskapsprogram och forum för erfarenhetsutbyte säkerställer chefers kunskaper i ledarskap, grupputveckling, arbetsmiljö och hälsostärkande åtgärder. Arbetsmiljöarbetet har god systematik med bra samverkan mellan ledning och arbetsmiljöombud. Medarbetarnas syn på arbetsmiljö, socialt klimat och återkoppling följs regelbundet, och de upplever hög delaktighet. Enligt medarbetarna är Löfs allra främsta styrka hälsa och hållbarhet, och en bredd av hälsofrämjande aktiviteter erbjuds. Medarbetarundersökningen visar mycket goda resultat som är stabila över tid. Därför är Löf en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2023.

Läs pressmeddelandet

Varför valde ni att delta i Sveriges friskaste företag? Vad betyder det för er att få denna utmärkelse?
Vid Löf tar vi vårt hälsofrämjande arbete på stort allvar, och just därför är det väldigt hedrande att för andra året i rad blivit utsedda till en av tävlingens finalister. Utmärkelsen blir både ett kvitto på allt det goda arbete som vi bedrivit under det senaste året, samtidigt som vi får en möjlighet att se och lära oss av andra friska företag. 

Vad är er största effekt av det goda arbetet med arbetsmiljö och hälsa, nu i närtid och över längre perspektiv? 
Att vi har både stolta och friska medarbetare, som väljer att stanna kvar och vidareutvecklas hos oss. Något vår senaste medarbetarundersökning vittnar om, där både vår värdegrund och det sociala klimatet inom Löf rankades högst. Detta är inte minst viktigt då vi till vardags utför ett både komplext och krävande samhällsuppdrag. I ett längre perspektiv blir frågor som berör hälsa och kompetensutveckling allt viktigare i ett mer digitaliserat samhälle.  

Vilka är era bästa tips för att skapa en frisk arbetsplats i vårt föränderliga arbetsliv? 

  • Utöver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, tänk långsiktigt och våga vara uthålliga i att få med hälsa och delaktighet i företagets strategiska arbete.
  • Se till att engagera både medarbetarna och era personalorganisationer, delaktighet är viktigt.
  • Skapa en bredd inom era personalvårdsaktiviteter där det finns något för alla.