Hoppa till huvudinnehåll
Hogia finalist

Hogia Finalist i Sveriges friskaste företag 2023

Hos Hogia är hälsa en naturlig del i vardagen, och ett aktivt val redan i budgetarbetet. Hälsoinspiratörer bidrar till teamkänsla, rörelse och en friskare arbetsplats, och hälsoaktiviteter anpassas efter medarbetarnas behov. Kommunikationen är mycket god, med kontinuerliga avstämningar och möjlighet för medarbetare att varje vecka reflektera och lyfta eventuella förändringsbehov. Balansen mellan arbete och fritid värderas högt, och rutiner för ett välfungerande hybridarbete har utvecklats. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har bra struktur med skyddsronder, pulsmätningar och riskanalys. Ledarskapsprogram och aktivt stöd från HR leder till ett hälsosamt ledarskap. Därför är Hogia en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2023.

Läs pressmeddelandet

Varför valde ni att delta i Sveriges friskaste företag? Vad betyder det för er att få denna utmärkelse?
Vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter från vårt långsiktiga hälsoarbete. Om vi kan inspirera andra företag så är det en vinst i sig, men det är klart att vi också gärna vill vinna och bli Sveriges friskaste företag. Vi är mycket stolta över att vara en av sex finalister. Vi har jobbat långsiktigt med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Det är alltså väl förankrat hos ledningen och integrerat i vår kultur. Vi har gjort hälsa till en del av vår vardag på jobbet och nomineringen är en kvittens på att vi är på rätt väg. Det känns jättebra! 

Vad är er största effekt av det goda arbetet med arbetsmiljö och hälsa, nu i närtid och över längre perspektiv? 
Satsningar på arbetsmiljö och hälsa skapar välmående medarbetare som i sin tur bygger en välmående organisation. Detta ger oss rätt förutsättningar att leva upp till vår affärsidé, som innebär att vi hjälper andra företag att utvecklas genom våra IT-lösningar. Genom att hjälpa våra kunder att agera mer hållbart är vi med och bidrar till en hållbar utveckling av samhället. Ett långsiktigt hälsoarbete är en win-win-win. Det är bra för vår medarbetare, våra kunder och för samhället. 

Vilka är era bästa tips för att skapa en frisk arbetsplats i vårt föränderliga arbetsliv? 

  • Se till att skapa en kultur som uppmuntrar medarbetarnas balans mellan arbete och privatliv.
  • Uppmuntra medarbetare att komma med förslag på egna idéer, stora som små och se till att verkligen lyssna på medarbetarna och våga genomföra några av deras förslag.  
  • Komplettera er affärsidé med en medarbetaridé dvs en beskrivning av företagskulturen.  
  • På Hogia arbetar vi med långsiktighet i fokus, men vi gör saker och ting med små snabba steg. Det har varit och är en framgångsfaktor för oss och i synnerhet i ett föränderligt arbetsliv.
  • Se till att det finns utrymme för social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet att vara vägledande i olika typer av beslut, på olika nivåer och områden.