Hoppa till huvudinnehåll
alla finalister 2021

Finalister 2021

Feelgood utser för femte året i rad Sveriges friskaste företag. Utmärkelsen syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö. Vi vill inspirera fler att arbeta mer systematiskt med arbetsmiljö och hälsa. 

Årets finalister är (i bokstavsordning): 

  • Derome  
  • Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
  • Nacka kommun
  • Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
  • SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 
  • Tetra Pak   

Vinnaren av Sveriges friskaste företag presenteras i mitten av maj.

Så här lyckas finalisterna

Derome

Derome

Hos den familjeägda träindustrin Derome lever kärnvärdena och kulturen. Arbetsmiljöarbetet är en strategisk fråga, med väletablerade stödfunktioner som arbetsmiljösamordnare i alla koncernbolag. Mentorskap används frekvent, medarbetare uppmuntras att påverka och förbättra verksamheten, och en hög grad av delaktighet återspeglas i medarbetarundersökningen. Gemensam utbildning för ledare och skyddsombud skapar samstämmighet kring det förebyggande arbetet för att erbjuda en trygg och utvecklande arbetsplats. Ett målmedvetet arbete med kompetensutveckling, skyddsronder och riskobservationer har skapat en säkerhetskultur i det tidigare högriskyrket. Därför är Derome en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2021.
Läs pressmeddelandet

Löf

Löf

Ett coachande ledarskap och en satsning på delaktighet i utveckling bidrar till den goda företagskulturen hos Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Ledarskapsutvecklingen är välstrukturerad med utbildningar och möjligheter till kollegialt stöd, och det starka förtroendet för ledarna syns tydligt i medarbetarundersökningen. Arbetsmiljöarbetet är väl förankrat och utgår från medarbetarnas upplevelser. Medarbetare och fackliga organisationer engageras i verksamhetsstyrning, utvecklingsarbete och kulturfrågor. Tonvikten läggs på förebyggande och hälsofrämjande arbete och sjukskrivningsnivån är låg. Därför är Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2021.
Läs pressmeddelandet

Nacka kommun

Nacka kommun

I Nacka kommuns värderingsstyrda och tillitsbaserade organisation är varje medarbetares insats viktig, och man arbetar aktivt med likabehandling. Kommunen har väl utvecklade processer och rutiner för sitt arbetsmiljöarbete, och fokus på kontinuerlig uppföljning. Chefers resultatkontrakt och medarbetares mål- och utvecklingskontrakt gör målen tydliga för alla, och stärker förutsättningarna för engagemang och motivation. Kombinerat med forskningsbaserad ledarskapsutveckling, systematisk riskminimering och inspiration till en hälsosam livsstil möjliggör detta en god arbetsmiljö och hälsa för såväl chefer som medarbetare. Därför är Nacka kommun en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2021.
Läs pressmeddelandet

Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning arbetar med det friska. I socioekonomiskt utmanande miljöer, med varierande behov och verksamheter som haft extra utmaningar under pandemin, har man gjort det riktigt bra och har bland annat kunnat behålla låg sjukfrånvaro. Arbetsmiljöarbetet är väl strukturerat och fokus läggs på ett aktivt medarbetarskap där alla bidrar till den gemensamma arbetsmiljön. Satsningen på anställda hälsopedagoger har gett positiva ringar på vattnet och stärkt det hälsofrämjande arbetet. Chefer har fått utveckla sin förmåga att lyfta fram friskfaktorer, leda vid förändring, förstå medarbetares reaktioner, kommunicera och skapa motivation. Därför är Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2021.
Läs pressmeddelandet

SISAB

SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, lyssnar på sina medarbetare och sätter hälsan i första rummet. Det aktiva och långsiktiga arbetsmiljöarbetet är systematiskt och väl förankrat. Löpande dialog främjas genom chefsforum och lunchsändningar, och nya arbetssätt skapas av chefer och medarbetare tillsammans. Medarbetarinitiativet HÄLSAB stöttas av HR och ledning och har fått hela företaget i rörelse. Det starka medarbetarengagemanget visas också i värderingsgruppens arbete som främjar inkludering, välmående, samarbete och lärande. Värderingsambassadörer skapar sammanhållning över avdelningsgränserna. Därför är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2021.
Läs pressmeddelandet

Tetra Pak

Tetra Pak

På Tetra Pak har hälsa och arbetsmiljö en självklar plats på ledningens agenda. Den väl integrerade företagshälsan representeras i ledningsgruppen och arbetsmiljöforumen har högt deltagande. Med god systematik och generösa resurser för både proaktiva och stödjande insatser byggs en inspirerande, trygg och inkluderande kultur. Sjukfrånvaro, arbetsplatsolyckor och personalomsättning ligger på låga nivåer. Kampanjer främjar öppenhet kring mental ohälsa, och man värnar om hela medarbetaren genom att ge även familjemedlemmar kostnadsfritt medarbetarstöd. Många spännande aktiviteter genomförs för att främja hälsa. Därför är Tetra Pak en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2021.
Läs pressmeddelandet