Hoppa till huvudinnehåll
Finalister 2020

Finalister 2020

Feelgood utser för fjärde året i rad Sveriges friskaste företag. Utmärkelsen syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö. Vi vill inspirera fler att arbeta mer systematiskt med arbetsmiljö och hälsa. 

2020 innebar nya förutsättningar kring arbetsförhållanden, vare sig det handlade om att jobba hemifrån eller under annorlunda omständigheter på arbetsplatsen. Det har ställt extraordinära krav på både medarbetare och chefer. Årets sex finalister har alla visat på stort ledarskap under en utmanande tid: 

• Afa Försäkring, försäkringsbolag med ca 670 anställda
• AstraZeneca Sverige, bioläkemedelsföretag med ca 7 400 anställda
• B3 Consulting Group, IT- och managementkonsulter med ca 640 anställda
• SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, fastighetsbolag med ca 270 anställda
• Svenska Bostäder, fastighetsbolag med ca 340 anställda
• Volvo Cars, biltillverkare med ca 26 000 anställda

- I år är Sveriges friskaste företag viktigare än någonsin. Många verksamheter har fått ställa om ordentligt i sina arbetssätt och årets finalister är alla ett bevis på att det går att göra, även under ett år som präglas av pandemin, säger Joachim Morath, VD på Feelgood. 

Så här har finalisterna gjort för att lyckas

Hur skapar man ett friskt företag? Och hur upprätthåller man det under en pandemi? Vi frågade årets finalister i Sveriges friskaste företag vad de är mest stolta över och vilka som är deras viktigaste framgångsfaktorer. Klicka på länkarna nedan vid varje finalist för att ta del av kloka tankar och konkreta tips, och hur finalisterna ser på framtiden. 

Afa Försäkring - finalist

Afa Försäkring

"Afa Försäkring, som försäkrar och bedriver förebyggande arbete för anställdas hälsa, lever som de lär. Det hälsofrämjande arbetet genomsyrar hela verksamheten, tillsammans med en mycket god struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hälsofrämjande ledarskap tar en självklar plats i ledarskapsutbildningen, och medarbetarna uppmuntras och erbjuds goda förutsättningar för att ta eget ansvar för sin psykiska och fysiska hälsa. Ett nära och coachande ledarskap återspeglas i medarbetarundersökningen som visar på nöjda medarbetare som känner sig delaktiga och engagerade. Det höga engagemanget präglar även kontakten med kunderna. Därför är Afa Försäkring en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020." 
Mer om Afa Försäkrings hälso- och arbetsmiljöarbete
Läs pressmeddelandet

AstraZeneca - finalist

AstraZeneca Sverige

"AstraZeneca Sverige arbetar aktivt med mångfald och inkludering som ett led i arbetsmiljöarbetet, med syftet att föra forskningen framåt. Att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och lika mycket värda är viktiga värderingar, och en förutsättning för företagets framgångar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är välstrukturerat och det läggs stort fokus på närhet mellan ledare och medarbetare, utbildning och livslångt lärande. Flera undersökningar har genomförts för att säkerställa och förbättra processerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö, med goda resultat. Dessutom ger livsstilskurser och egna träningsanläggningar inspiration och stöd till medarbetarnas hälsa. Därför är AstraZeneca Sverige en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020." 
Mer om AstraZeneca Sveriges hälso- och arbetsmiljöarbete
Läs pressmeddelandet

B3 Consulting Group - finalist

B3 Consulting Group

"Kulturen på B3 Consulting Group präglas av frihet med eget ansvar, balans i livet, inkludering och samhällsengagemang. Arbetsmiljöarbetet är genomtänkt och systematiskt och medarbetarundersökningen utmärker sig med sina goda resultat. Cheferna utvecklas genom utbildning i hållbart ledarskap, och får verktyg och stöd. Med hjälp av inkluderingsråd och inkluderingsnätverk skapas en arbetsplats där allas olikheter främjas och tas i beaktning. Alla medarbetare erbjuds många olika aktiviteter för att främja hållbar hälsa, och genom B3 Academy möjliggörs även utbildning och utveckling. Därför är B3 Consulting Group en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020." 
Mer om B3 Consulting Groups hälso- och arbetsmiljöarbete
Läs pressmeddelandet

SISAB - finalist

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

"För SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är företagets värderingar viktiga. Genom ett aktivt arbete med värderingsgrupp och ambassadörer blir värderingarna en naturlig del av vardagen. Arbetsmiljöarbetet är strukturerat och systematiskt, väl förankrat i både medarbetarskap och ledarskap. Med regelbundna pulsmätningar undersöks såväl nuläge som framtidsvisioner. Hållbart arbetsliv är en grundpelare som bland annat stöttas av anpassningsbara arbetstider och företagshälsovård. Genom gemensamma träningsaktiviteter har SISAB lyckats göra rörelse roligt och lättillgängligt för hela organisationen. Därför är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020." 
Mer om SISABs hälso- och arbetsmiljöarbete
Läs pressmeddelandet

Svenska Bostäder - finalist

Svenska Bostäder

"Svenska Bostäder har mycket god systematik i sitt arbetsmiljöarbete och arbetar genomtänkt med ledarskap och medarbetarskap. Små arbetsgrupper och en tydlig struktur för utbildning av nya ledare ger goda resultat. Arbetsplatskulturen är så viktig att den tillägnats en egen bok, och med egna föreningar värnar Svenska Bostäder om medarbetarnas hälsa och främjar sammanhållning och samarbete över distrikts- och avdelningsgränser. Hela organisationen uppmuntras att kontinuerligt reflektera kring verksamheten, genom innovativa sätt att starta diskussioner och ett öppet klimat. Det skapar förutsättningar för att upptäcka behov av förbättring och fortsätta med framgångsnycklar. Därför är Svenska Bostäder en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020." 
Mer om Svenska Bostäders hälso- och arbetsmiljöarbete
Läs pressmeddelandet

Volvo Cars - finalist

Volvo Cars

"Volvo Cars har stort engagemang och god systematik i sitt arbetsmiljöarbete, vilket har resulterat i en positiv utveckling under företagets kontinuerliga resa. Säkerheten är i fokus och det proaktiva arbetet har ökat betydligt, även kring kulturfrågor. Arbetet med att förebygga risker är noggrant och omfattar deltagande i forskningsprojekt. Volvo Cars delar regelbundet goda exempel på hälsofrämjande insatser över hela världen. På så sätt kom ”hälsomånaden” till Sverige, vilket ökat medvetenheten i hälsofrågor. Cheferna ges goda förutsättningar att utvecklas som ledare, och mentorskap främjar både juniora och seniora ledare. Det finns en tydlig struktur för uppföljning mellan chefer och medarbetare, där stor vikt också läggs vid mjuka värden. Därför är Volvo Cars en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020." 
Mer om Volvo Cars hälso- och arbetsmiljöarbete
Läs pressmeddelandet