Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Bostäder finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong style="font-weight:bold">För fjärde året i rad utser Feelgood Sveriges friskaste företag. Som en av sex finalister har Svenska Bostäder visat hur företaget har investerat i arbetsmiljö och sina medarbetares hälsa under 2020 med goda resultat. </strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Utmärkelsen <em>Sveriges friskaste företag</em> syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Aldrig tidigare har arbetsgivares och chefers insatser för en sund arbetsmiljö varit mer centrala än under pandemiåret 2020. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Svenska Bostäder är finalist i utmärkelsen <em>Sveriges friskaste företag</em> med följande motivering: </span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><em>Svenska Bostäder har mycket god systematik i sitt arbetsmiljöarbete och arbetar genomtänkt med ledarskap och medarbetarskap. Små arbetsgrupper och en tydlig struktur för utbildning av nya ledare ger goda resultat. Arbetsplatskulturen är så viktig att den tillägnats en egen bok, och med egna föreningar värnar Svenska Bostäder om medarbetarnas hälsa och främjar sammanhållning och samarbete över distrikts- och avdelningsgränser. Hela organisationen uppmuntras att kontinuerligt reflektera kring verksamheten, genom innovativa sätt att starta diskussioner och ett öppet klimat. Det skapar förutsättningar för att upptäcka behov av förbättring och fortsätta med framgångsnycklar. Därför är Svenska Bostäder en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020.</em></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Vi är stolta över att vara finalist till <em>Sveriges friskaste företag</em>, ett pris som måste vara både det viktigaste och finaste priset ett företag kan vinna. Det är ett tydligt bevis på att Svenska Bostäder har kommit en bra bit på väg mot ett av våra övergripande bolagsmål att vara en hållbar arbetsplats. Det viktigaste nu är att fortsätta det målmedvetna arbetet och inte stanna upp i tron om att vi är klara, säger Stefan Sandberg, VD på Svenska Bostäder.</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Företagen bedöms på åtgärder som har gett konkreta resultat för både individen och organisationen inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och medarbetarskap.</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Att uppmuntra och engagera hela organisationen i sitt arbetsmiljöarbete skapar goda förutsättningar att upptäcka behov av förbättringar, men också att fortsätta med framgångsnycklar. Ett oerhört viktigt arbete, speciellt under ett år som 2020 som har krävt mer lyhörda ledare, säger Joachim Morath, VD på Feelgood. </span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, utser finalister och vinnare. </span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Juryn består av Göran Hägglund, juryordförande och Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD på Feelgood.</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Vinnaren av <em>Sveriges friskaste företag</em> presenteras i maj. </span></span></span></p>
&nbsp;

<p><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För mer information kontakta:</strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Jonas Elamson, kommunikationschef Svenska Bostäder, 08-508 370 37, jonas.elamsson@svenskabostaders.se</span></span></span></p>
&nbsp;

<p style="border:none; margin-top:8px; margin-bottom:4px; padding:0cm"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt">Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 700 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm.&nbsp;</span><a href="http://www.feelgood.se&quot; style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="font-size:9pt">www.feelgood.se</span></a></span></span></span></p&gt;