Hoppa till huvudinnehåll

SISAB

"För SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är företagets värderingar viktiga. Genom ett aktivt arbete med värderingsgrupp och ambassadörer blir värderingarna en naturlig del av vardagen. Arbetsmiljöarbetet är strukturerat och systematiskt, väl förankrat i både medarbetarskap och ledarskap. Med regelbundna pulsmätningar undersöks såväl nuläge som framtidsvisioner. Hållbart arbetsliv är en grundpelare som bland annat stöttas av anpassningsbara arbetstider och företagshälsovård. Genom gemensamma träningsaktiviteter har SISAB lyckats göra rörelse roligt och lättillgängligt för hela organisationen. Därför är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020." Läs pressmeddelandet

SISAB - finalist

Varför ville ni delta i utmärkelsen Sveriges friskaste företag?

Vi är stolta över arbetet vi genomfört under året där vi tillsammans tagit ansvar för varandras arbetsmiljö. Feelgoods fina utmärkelse blir ett erkännande att vi lyckats med våra insatser, en bekräftelse att vi är på rätt väg. Vi använder oss av utmärkelsen både internt och externt i vårt employer branding-arbete.   

Vilka är de viktigaste faktorerna som gör att ni lyckas med ert arbetsmiljöarbete?

En god arbetsmiljö bidrar både till en väl fungerande verksamhet och till ett långsiktigt hållbart arbetsliv. På SISAB tar vi ansvar för vår egen och andras arbetsmiljö. Vi har ett väl förankrat arbetsmiljöarbete. Punkten arbetsmiljö finns med på ledningsgruppens och alla avdelnings- och enhetsmötens agendor. Vi har ett nära ledarskap och nära samverkan med våra lokala fackliga företrädare. Vi har ett generöst frisk- och förmånspaket anpassat till verksamhetens behov. En av våra framgångsfaktorer är att vi har lyckats navigera igenom krisen med våra medarbetare i första rummet och använt våra värderingar som kompass och vägledning vid vägval och beslut.

Vilka nya eller anpassade lösningar har fungerat bra för er under pandemin?

Vi är mest stolta över den anpassningsförmåga vår organisation visat prov på. Ett starkt ledarskap och medarbetarskap. Vi har systematiskt genomfört pulsmätningar där vi följt upp kommunikation, ledarskap och välmående. Det har hjälpt oss att ha ”örat mot rälsen” och anpassa rätt stöd utifrån de behov som föreligger. 

Mitt under en pandemi så fortsätter vi att tillsammans ta ansvar för varandra och erbjuda roliga och utmanande aktiviteter via digitala lösningar. En av de saker vi tar med oss allra tydligast från året är den pepp och flexibilitet vi alla visat när vi genomfört våra aktiviteter.  Vi har testat och provat nytt, allt från digitala yogapass, gå ned i spagat-utmaning, musikquiz-AW, mystery lunch och Rookie-fikor. Det har gett oss så mycket energi och inspiration. 

Hur fortsätter ni ert arbete framåt?

Vi tar vara på de lärdomar vi fått med oss under året. Vi utvecklar, anpassar och omfamnar vår sam- och framtid. Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt för att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare. Detta arbete pågår nu under arbetsnamnet ”Mötesplats SISAB”. Utmaningar framåt blir att finna den optimala hybridlösningen som innehåller stor grad av flexibilitet för både verksamhet och medarbetare. Vi fortsätter att utvärdera arbetet kontinuerligt för att säkerställa en god arbetsmiljö.