Hoppa till huvudinnehåll

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong style="font-weight:bold">För fjärde året i rad utser Feelgood Sveriges friskaste företag. Som en av sex finalister har SISAB visat hur företaget har investerat i arbetsmiljö och sina medarbetares hälsa under 2020 med goda resultat. </strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Utmärkelsen <em>Sveriges friskaste företag</em> syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Aldrig tidigare har arbetsgivares och chefers insatser för en sund arbetsmiljö varit mer centrala än under pandemiåret 2020. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">SISAB, Skolfastigheter i Stockholm, är finalist i utmärkelsen <em>Sveriges friskaste företag</em> med följande motivering:</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><em>För SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är företagets värderingar viktiga. Genom ett aktivt arbete med värderingsgrupp och ambassadörer blir värderingarna en naturlig del av vardagen. Arbetsmiljöarbetet är strukturerat och systematiskt, väl förankrat i både medarbetarskap och ledarskap. Med regelbundna pulsmätningar undersöks såväl nuläge som framtidsvisioner. Hållbart arbetsliv är en grundpelare som bland annat stöttas av anpassningsbara arbetstider och företagshälsovård. Genom gemensamma träningsaktiviteter har SISAB lyckats göra rörelse roligt och lättillgängligt för hela organisationen. Därför är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020.</em></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Det är så mycket engagemang och hårt arbete bakom SISAB:s framgångar. Mitt under en pandemi så fortsätter vi att tillsammans ta ansvar för varandra och erbjuda roliga och utmanande aktiviteter via digitala lösningar. För SISAB har det alltid varit viktigt med alla former av hälsofrämjande insatser, medarbetare som mår bra presterar bra. Nu när vi alla arbetar på distans så är det viktigare än någonsin, säger Claes Magnusson, VD på SISAB. </span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Företagen bedöms på åtgärder som har gett konkreta resultat för både individen och organisationen inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och medarbetarskap.</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- På det sätt som SISAB lyfter vikten av arbetsmiljöarbete för sina medarbetare, från tydliga värderingar till fysisk rörelse, gör att medarbetarna kan hålla sig friska. Under ett år som 2020 har detta varit av största vikt för att bibehålla organisationens uthållighet, säger Joachim Morath, VD på Feelgood. </span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, utser finalister och vinnare. </span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Juryn består av Göran Hägglund, juryordförande och Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD på Feelgood.</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Vinnaren av Sveriges friskaste företag presenteras i maj. </span></span></span></p>
&nbsp;

<p><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För mer information kontakta:</strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Karren Fells, HR-chef SISAB, 08-508 470 47, karren.fells@sisab.se</span></span></span></p>
&nbsp;

<p style="border:none; margin-top:8px; margin-bottom:4px; padding:0cm"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt">Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 700 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm.&nbsp;</span><a href="http://www.feelgood.se&quot; style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="font-size:9pt">www.feelgood.se</span></a></span></span></span></p&gt;