Hoppa till huvudinnehåll
AstraZeneca

AstraZeneca Sverige finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag

För fjärde året i rad utser Feelgood Sveriges friskaste företag. Som en av sex finalister har AstraZeneca Sverige visat hur företaget har investerat i arbetsmiljö och sina medarbetares hälsa under 2020 med goda resultat.

Utmärkelsen Sveriges friskaste företag syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.

Aldrig tidigare har arbetsgivares och chefers insatser för en sund arbetsmiljö varit mer centrala än under pandemiåret 2020.

AstraZeneca Sverige är finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag med följande motivering:

AstraZeneca Sverige arbetar aktivt med mångfald och inkludering som ett led i arbetsmiljöarbetet, med syftet att föra forskningen framåt. Att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och lika mycket värda är viktiga värderingar, och en förutsättning för företagets framgångar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är välstrukturerat och det läggs stort fokus på närhet mellan ledare och medarbetare, utbildning och livslångt lärande. Flera undersökningar har genomförts för att säkerställa och förbättra processerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö, med goda resultat. Dessutom ger livsstilskurser och egna träningsanläggningar inspiration och stöd till medarbetarnas hälsa. Därför är AstraZeneca Sverige en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020.

- Vår företagskultur präglas av öppenhet, mångfald och en inkluderande attityd mot alla kollegor. Eftersom vi anser att våra medarbetare är vår största tillgång så är deras välmående väldigt viktig för oss. Det senaste året har covid-19 medfört en rad nya utmaningar och vi har haft extra stort fokus på social och organisatorisk hälsa, både för de som jobbat hemifrån och de som jobbat på våra arbetsplatser. Detta har varit ett verkligt teamarbete där många funktioner och nivåer i organisationen gått samman för att säkerställa att vi är en Great Place to Work, säger Anna Söderman, HR-ansvarig Sverige på AstraZeneca.

Företagen bedöms på åtgärder som har gett konkreta resultat för både individen och organisationen inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och medarbetarskap.

- AstraZeneca införde snabba och innovativa insatser i samband med coronapandemin, och har under hela året utvärderat sitt företagshälsoarbete genom regelbundna undersökningar. Det visar att de tar sina medarbetares hälsa på allvar, säger Joachim Morath, VD på Feelgood.

Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, utser finalister och vinnare.

Juryn består av Göran Hägglund, juryordförande och Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD på Feelgood.

Vinnaren av Sveriges friskaste företag presenteras i maj.

 

För mer information kontakta:

Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se

Jacob Lund, kommunikationsdirektör AstraZeneca AB, 072-560 2157, jacob.lund@astrazeneca.com

 

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 700 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se