Hoppa till huvudinnehåll

Volvo Cars

"Volvo Cars har stort engagemang och god systematik i sitt arbetsmiljöarbete, vilket har resulterat i en positiv utveckling under företagets kontinuerliga resa. Säkerheten är i fokus och det proaktiva arbetet har ökat betydligt, även kring kulturfrågor. Arbetet med att förebygga risker är noggrant och omfattar deltagande i forskningsprojekt. Volvo Cars delar regelbundet goda exempel på hälsofrämjande insatser över hela världen. På så sätt kom ”hälsomånaden” till Sverige, vilket ökat medvetenheten i hälsofrågor. Cheferna ges goda förutsättningar att utvecklas som ledare, och mentorskap främjar både juniora och seniora ledare. Det finns en tydlig struktur för uppföljning mellan chefer och medarbetare, där stor vikt också läggs vid mjuka värden. Därför är Volvo Cars Sveriges friskaste företag 2020." Läs pressmeddelandet

Volvo Cars - finalist

Varför ville ni delta i utmärkelsen Sveriges friskaste företag?

Volvo Cars är en arbetsplats där vi bryr oss om våra medarbetare – hälsa och säkerhet är vårt kärnvärde. Vi ser det som en möjlighet att lära av andra och dela med oss av våra erfarenheter. Vårt goda resultat har vi uppnått med hjälp av globalt lärande, våra arbetssätt och vårt proaktiva arbetsmiljöarbete. 

Vilka är de viktigaste faktorerna som gör att ni lyckas med ert arbetsmiljöarbete?

Vi främjar medarbetarens engagemang, Volvo Cars företagskultur kännetecknas av lagarbete. Vi har mycket god samverkan mellan företag, anställda och fack. 

Alla medarbetare kan rapportera risker som de observerar som sedan åtgärdas för att förebygga olyckor. Volvo Cars involverar alla anställda i arbetet kring ständiga förbättringar. Vi genomför medarbetarundersökningar kontinuerligt för att förstå vilka förbättringsmöjligheter vi har. Våra medarbetare är väldigt engagerade i sin arbetsmiljö och ger många förslag till förbättringar varje år.

Inom Volvo Cars har vi samma inställning till hälsa och säkerhet. All vår verksamhet, alla anställda och entreprenörer guidas med hjälp av globala ”best practice”-standarder.                        

Vilka nya eller anpassade lösningar har fungerat bra för er under pandemin?

En fördel med att vara ett globalt företag är att kunna dela med sig av kunskapen. Vi har i ett tidigt skede tagit del av Kinas erfarenhet och insatser under pandemin och kunnat förbereda övriga Volvo Cars, samtidigt som vi supporterade våra anställda i Kina. 

Under hela pandemin har vi haft ett aktivt kristeam som har haft dagliga möten och kontinuerlig dialog med alla siter. Vi har anpassat både produktionsverksamhet och kontor så att vårt dagliga arbete har kunnat fortgå på ett smittsäkert sätt med så lite störningar som möjligt. Vi har säkerställt att våra anställda kan vistas säkert på våra arbetsplatser, och ställt om från traditionella fysiska möten och klassrumsträning till digitala lösningar. 

Vi har också en egen Corona-informationsplattform där guidelines, kontaktuppgifter, aktuell information samt frågor och svar är samlade som stöd för alla chefer och medarbetare. 

Hur fortsätter ni ert arbete framåt?

Vi kommer att fortsätta med vårt systematiska arbetsmiljöarbete, vårt proaktiva förhållningssätt och digitala lösningar. Vårt fokus kommer ligga på hälsa och wellbeing och vi kommer att lägga ännu mer energi och resurser på detta.

Vi har lärt oss att digital kommunikation fungerar väl vilket är en bra förutsättning för en global organisation som Volvo Cars, detta kommer fortsätta att ersätta många resor och effektivisera våra jobb.