Hoppa till huvudinnehåll
volvo cars

Volvo Cars finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag

För fjärde året i rad utser Feelgood Sveriges friskaste företag. Som en av sex finalister har Volvo Cars visat hur företaget har investerat i arbetsmiljö och sina medarbetares hälsa under 2020 med goda resultat.

Utmärkelsen Sveriges friskaste företag syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.

Aldrig tidigare har arbetsgivares och chefers insatser för en sund arbetsmiljö varit mer centrala än under pandemiåret 2020.

Volvo Cars är finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag med följande motivering:

Volvo Cars har stort engagemang och god systematik i sitt arbetsmiljöarbete, vilket har resulterat i en positiv utveckling under företagets kontinuerliga resa. Säkerheten är i fokus och det proaktiva arbetet har ökat betydligt, även kring kulturfrågor. Arbetet med att förebygga risker är noggrant och omfattar deltagande i forskningsprojekt. Volvo Cars delar regelbundet goda exempel på hälsofrämjande insatser över hela världen. På så sätt kom ”hälsomånaden” till Sverige, vilket ökat medvetenheten i hälsofrågor. Cheferna ges goda förutsättningar att utvecklas som ledare, och mentorskap främjar både juniora och seniora ledare. Det finns en tydlig struktur för uppföljning mellan chefer och medarbetare, där stor vikt också läggs vid mjuka värden. Därför är Volvo Cars en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020.

- Volvo Cars är stolta över att vara en av sex finalister i Sveriges friskaste företag. Tillsammans med våra engagerade medarbetare arbetar vi systematiskt och långsiktigt med vår företagshälsovård för att skapa en arbetsplats där säkerhet och omtanke inkluderas i allt vi gör. Att få den här bekräftelsen är inspirerande, speciellt eftersom 2020 var ett väldigt annorlunda år präglat av en pandemi, säger Michael Gustafsson, Head of Health, Safety & Security, Volvo Cars.  

Företagen bedöms på åtgärder som har gett konkreta resultat för både individen och organisationen inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och medarbetarskap.

- Volvo Cars delar regelbundet goda exempel på hälsofrämjande insatser över hela världen. Under pandemin har det också varit extra viktigt att arbeta med säkerhet ur en hälsoaspekt, ett område där Volvo Cars kan ses som en förebild, säger Joachim Morath, VD på Feelgood.

Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, utser finalister och vinnare.

Juryn består av Göran Hägglund, juryordförande och Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD på Feelgood.

Vinnaren av Sveriges friskaste företag presenteras i maj.

 

För mer information kontakta:

Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se

Karin Stark, Central Employee Communication Volvo Cars, 070-886 52 11, karin.stark@volvocars.com

 

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 700 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se