Hoppa till huvudinnehåll

B3 Consulting Group

"Kulturen på B3 Consulting Group präglas av frihet med eget ansvar, balans i livet, inkludering och samhällsengagemang. Arbetsmiljöarbetet är genomtänkt och systematiskt och medarbetarundersökningen utmärker sig med sina goda resultat. Cheferna utvecklas genom utbildning i hållbart ledarskap, och får verktyg och stöd. Med hjälp av inkluderingsråd och inkluderingsnätverk skapas en arbetsplats där allas olikheter främjas och tas i beaktning. Alla medarbetare erbjuds många olika aktiviteter för att främja hållbar hälsa, och genom B3 Academy möjliggörs även utbildning och utveckling. Därför är B3 Consulting Group en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020." Läs pressmeddelandet

B3 Consulting Group - finalist

Varför ville ni delta i utmärkelsen Sveriges friskaste företag? 

Vi är stolta över hur vi integrerat frågorna kring ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap, uppföljning och proaktiv hantering av sjukfrånvaro, inkluderingsfrågor, engagemang, delaktighet och balans i livet. För oss var det viktigt att svara ärligt i frågeformuläret. Vi är ett fantastiskt företag och 94% av våra medarbetare, enligt vår medarbetarundersökning, håller med om detta. Men samtidigt är vi ödmjuka inför att vi har utmaningar och förbättringspotential precis som alla företag, och vi jobbar kontinuerligt med frågorna. Vår verksamhet är människorna, och vi bryr oss på riktigt. Att delta i utmärkelsen Sveriges friskaste företag var ett sätt att få testa styrkan i vårt arbete. 

Vilka är de viktigaste faktorerna som gör att ni lyckas med ert arbetsmiljöarbete?

På B3 har vi alltid prioriterat frågor kring engagemang, arbetsmiljö och välmående – vi bryr oss på riktigt. Vi lägger mycket ansvar på alla ledare, med HR som bollplank, och vi förväntar oss att våra medarbetare tar ett stort ansvar, samtidigt som alla får hög frihet.

På B3 utbildar vi ledare i det vi kallar Hållbart Ledarskap. Det handlar om alltifrån arbetsmiljö, hälsofrämjande frågor, proaktiv utvecklingsdialog, mångfaldsfrågor och fördomsfri rekrytering. Vi utbildar och diskuterar både de formella aspekterna och hur dialogen mellan ledare och medarbetare är nyckeln. Vi stöttar ledare med information, verktyg och utbildning så att de kan stötta sina medarbetare i det dagliga arbetet. Vi jobbar även med att kontinuerligt utveckla och förbättra verktyg och stöd. Vi har gemensamt tagit fram en ledarskapsplattform på B3 där vi utbildat i bland annat coachande ledarskap, samarbete och hur man kan uppmuntra till lärande och självledarskap.

Vilka nya eller anpassade lösningar har fungerat bra för er under pandemin?

Hjärtat i wellness-arbetet är vårt eget ”Team B3” där vi tillsammans med våra medarbetare arrangerar aktiviteter för alla; träning, yoga, spelkvällar, bokklubb, svampplockning med hela familjen, kompetensutveckling och inspiration. Under pandemin har vi växlat över många aktiviteter till digitalt format för att fortsätta hålla energin uppe. 

Nu under Corona har aktiviteterna varit främst digitala och utomhus. Vi erbjuder digital yoga två gånger i veckan och kör plankan kl 14 varje dag. Den som vill och kan ansluter. Alla ledare i dotterbolagen har täta kontakter med sina medarbetare för att säkerställa att arbetssituationen fungerar. Nu under Corona har detta blivit tydligare och viktigare, men givet att vi är ett konsultföretag har distansledarskapet alltid varit aktuellt för oss. Ett av våra viktigaste budskap under pandemin och tiden med hemarbete har varit att uppmuntra till rörelse varje 30 minuter. 

Hur fortsätter ni ert arbete framåt?

Frihet, välmående och balans i livet ligger djupt i B3s kultur och grundläggande värderingar – och vi kommer fortsätta jobba med frågorna efter pandemin, precis som vi gjorde innan pandemin. Våra medarbetare uppmuntras att styra sitt eget arbete, både arbetstider, arbetsplats samt hur mycket man önskar jobba. Många av våra dotterbolag har en lönemodell som främjar flexibilitet kring hur man önskar jobba och matcha olika situationer i livet. En av B3s värderingar är olikheter och den säger att alla ska få vara sig själv och att vi uppmuntrar detta. Team B3 erbjuder aktiviteter med positiv inverkan på hälsa och livsstil, i form av fysisk och mental aktivitet. Vi har med oss arbetsmiljöfrågorna genom HR och våra Team B3-aktiviteter, och dessa finns i affärsplanen. Vår tagline är att skapa möjligheter tillsammans – och det tänker vi fortsätta med.