Hoppa till huvudinnehåll

AstraZeneca Sverige

"AstraZeneca Sverige arbetar aktivt med mångfald och inkludering som ett led i arbetsmiljöarbetet, med syftet att föra forskningen framåt. Att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och lika mycket värda är viktiga värderingar, och en förutsättning för företagets framgångar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är välstrukturerat och det läggs stort fokus på närhet mellan ledare och medarbetare, utbildning och livslångt lärande. Flera undersökningar har genomförts för att säkerställa och förbättra processerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö, med goda resultat. Dessutom ger livsstilskurser och egna träningsanläggningar inspiration och stöd till medarbetarnas hälsa. Därför är AstraZeneca Sverige en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020." Läs pressmeddelandet

AstraZeneca - finalist

Varför ville ni delta i utmärkelsen Sveriges friskaste företag?

Vi har gjort stora framsteg senaste 1,5 året inom detta område bland annat genom att vi implementerat nya utbildningar, systemstöd för chefer i vår rehabiliteringsprocess, skapat en intranätsida med all organisatorisk hälsoinformation samlad på ett ställe, satt upp en ny process med lokalt stöd för medarbetare som har sin chef placerad utanför Sverige, implementerat systemstöd för en OSA-undersökning som också registrerar planerade åtgärder och tidsplan för dessa. Vi har också under det senaste året gjort stora insatser under pandemin för att säkerställa att våra anställda har haft en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Vilka är de viktigaste faktorerna som gör att ni lyckas med ert arbetsmiljöarbete?

Framgångsfaktorer har varit ett dedikerat arbete och fokus på dessa frågor där vi haft ett nära samarbete mellan HR, Säkerhet Hälsa Miljö-organisationen, skyddsombud, fackliga representanter samt chefer och medarbetare i verksamheten för att få en hållbar lösning som tar med alla aspekter i utformningen av nya arbetssätt. Vi ser också att det teknikstöd vi implementerat varit till stor hjälp i vår framdrift.

Vilka nya eller anpassade lösningar har fungerat bra för er under pandemin?

Vi har gjort många insatser och jobbat intensivt med kommunikation och information under pandemin, nyhetsbrev och veckomöten bland annat, men vi har också vidtagit säkerhetsåtgärder så som att alla haft munskydd på arbetsplatsen, vi har temperaturmätningar när man går in i våra byggnader, vi har PCR-testning för våra anställda på arbetsplatsen, vi har tydliga riktlinjer för hur många man får vara i varje lokal samtidigt och vi har haft både Sverige-övergripande och lokala team som träffats varje vecka för att kunna arbeta proaktivt och vidta de åtgärder vi kan.

Hur fortsätter ni ert arbete framåt?                          

Vi kommer att fortsätta att arbeta med våra processer, verktyg och arbetssätt för att se vad mer vi kan göra för att skapa en hälsosam arbetsplats samt fokusera mera på vad vi kan göra proaktivt i fortsättningen. Vi kommer att fortsätta att utveckla det systemstöd vi har idag för våra chefer så att det blir än lättare att göra rätt och att göra det i tid.