Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Bostäder

"Svenska Bostäder har mycket god systematik i sitt arbetsmiljöarbete och arbetar genomtänkt med ledarskap och medarbetarskap. Små arbetsgrupper och en tydlig struktur för utbildning av nya ledare ger goda resultat. Arbetsplatskulturen är så viktig att den tillägnats en egen bok, och med egna föreningar värnar Svenska Bostäder om medarbetarnas hälsa och främjar sammanhållning och samarbete över distrikts- och avdelningsgränser. Hela organisationen uppmuntras att kontinuerligt reflektera kring verksamheten, genom innovativa sätt att starta diskussioner och ett öppet klimat. Det skapar förutsättningar för att upptäcka behov av förbättring och fortsätta med framgångsnycklar. Därför är Svenska Bostäder en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020." Läs pressmeddelandet

Svenska Bostäder - finalist

Varför ville ni delta i utmärkelsen Sveriges friskaste företag?

Det ger en bra pulsmätare på vårt arbetsmiljöarbete, och nu när vi blivit finalister får vi också ett tillfälle till att klappa oss på axeln och få energi till fortsatt arbete med vår arbetsmiljö.

Vilka är de viktigaste faktorerna som gör att ni lyckas med ert  arbetsmiljöarbete?

Vi arbetar systematiskt och strävar efter att involvera alla i arbetsmiljöarbetet oavsett roll i företaget. Vi har också lyckats att få arbetsmiljöfrågor högt på agendan i hela organisationen. Vi försöker ha ett pågående samtal om och uppmärksamma vår arbetsmiljö på olika sätt. Det kan röra sig om skyddsronder, personalmöten, arbetsmiljökommittéer, arbetet med våra hälsostödjare eller enskilda utvecklingssamtal. Men också genom att till exempel inbjuda till samtal genom ett spel där vi både enskilt och i grupper får reflektera över vad som är en god arbetsmiljö för mig som medarbetare, för oss som arbetsgrupp och företag. Där får vi också möjlighet att fundera över och formulera vad som får oss att trivas på jobbet.       

Vilka nya eller anpassade lösningar har fungerat bra för er under pandemin?

Under pandemin har vi digitaliserat alla obligatoriska utbildningar och ställt om till digitalt introduktionsprogram för nyanställda. Vi har infört digitala skyddsronder för personal som arbetar hemifrån och erbjudit anpassning av arbetsplatser vid hemarbete: laptopställ, hemlån av IT-utrustning, stol mm. Vi försöker upprätthålla kontakten mellan kollegor som arbetar hemma genom att ha återkommande digitala incheckningar och fikaraster.                           

Hur fortsätter ni ert arbete framåt?

Vi behöver utvärdera de arbetssätt som pandemin tvingat oss till och utveckla det som upplevs positivt med till exempel digitala introduktioner/utbildningar och att kunna ha möjlighet att arbeta på andra platser än det vanliga kontoret. 

Efter en lång tid där nästan alla har tvingats till att hitta nya sätt att för att kunna arbeta, ser vi nu en unik möjlighet att tillsammans med alla kollegor kunna komma fram till hur vi vill att det ”nya normala” ska se ut för att vi ska stärka det hållbara arbetslivet hos oss på Svenska Bostäder.