Hoppa till huvudinnehåll

Afa Försäkring

"Afa Försäkring, som försäkrar och bedriver förebyggande arbete för anställdas hälsa, lever som de lär. Det hälsofrämjande arbetet genomsyrar hela verksamheten, tillsammans med en mycket god struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hälsofrämjande ledarskap tar en självklar plats i ledarskapsutbildningen, och medarbetarna uppmuntras och erbjuds goda förutsättningar för att ta eget ansvar för sin psykiska och fysiska hälsa. Ett nära och coachande ledarskap återspeglas i medarbetarundersökningen som visar på nöjda medarbetare som känner sig delaktiga och engagerade. Det höga engagemanget präglar även kontakten med kunderna. Därför är Afa Försäkring en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020." Läs pressmeddelandet

Afa Försäkring - finalist

Varför ville ni delta i utmärkelsen Sveriges friskaste företag?

Vi blev tipsade om att delta i utmärkelsen Sveriges friskaste företag efter ett inlägg på vår Linkedinsida om att vi erbjuder, utan kostnad för medarbetarna, att få hyra ergonomiska kontorsmöbler till hemmakontoret. Inlägget fick stor spridning och i en av kommentarerna så fick vi tipset om att vi borde anmäla oss. Efter att ha läst på mer om vad utmärkelsen innebär, så valde vi att anmäla oss eftersom vi delar gärna med oss av allt bra vi gjort inom arbetsmiljö- och hälsoområdet. 

Vilka är de viktigaste faktorerna som gör att ni lyckas med ert arbetsmiljöarbete?

Att ha friska medarbetare är ett av våra viktigaste mål och arbetsmiljöfrågorna är en naturlig och självklar del i arbetet. Eftersom vi har en bra systematik i arbetsmiljöfrågorna så fokuserar vi nu ännu mer på vårt hälsofrämjande arbete och friskfaktorer. Vi har hälsa som en del i många av våra processer för att alla ska ha förutsättningarna att ha en god hälsa. Arbetet bygger på att vi:

 • använder insatser som har bevisad effekt och en god evidens i forskningen.
 • arbetar systematiskt och långsiktigt med en tydlig målsättning i hälsoarbetet och prioriterar aktiviteter som leder oss mot målet.
 • har en engagerad företagsledning och chefer som inser värdet och vikten av att arbeta hälsofrämjande. 
 • erbjuder insatser som riktar sig till helheten inom hälsa, såväl fysisk, som mental och social hälsa, och anpassar våra aktiviteter efter målgruppens behov och önskningar. Aktiviteterna vi erbjuder ska vara lättillgängliga och vara på olika nivåer allt från nybörjare till de som är mer vana.

Vilka nya eller anpassade lösningar har fungerat bra för er under pandemin?

Merparten av våra medarbetare, ca 85–90 %, har arbetat hemifrån under pandemin. Tidigare har vi haft en verksamhet där vi arbetade merparten av tiden på kontoret och det har såklart varit en stor omställning, men samtidigt utvecklande för oss. Några av de delar vi arbetat med och genomfört under pandemin:

 • Det har varit en transparent och regelbunden kommunikation från företagsledning och krisledningen till alla våra medarbetare under hela pandemin.
 • Vi har genomfört riskbedömningar och tagit fram relevanta åtgärder där vi sett att det finns risker. 
 • Vi erbjuder kostnadsfri hemleverans och installering av ergonomiska kontorsmöbler i hemmet.
 • Vi har förkortat mötestider i Outlook så att exempelvis 1-timmesmöten numera är 50 minuter och 30 minuters möten är 25 minuter. Allt för att möjliggöra tid för paus och rörelse mellan mötena. 
 • Vi har infört och genomför regelbundet extra pulsmätningar med frågor om distansarbetet inom områdena arbetsbelastning och återhämtning, samarbete mellan chef och kollegor samt fysisk arbetsmiljö såsom ergonomi och IT-utrustning.
 • Vi har erbjudit utbildningar för våra chefer i vad det innebär att leda på distans.
 • Ställt om så att alla träningspass numera sänds digitalt via Teams. 
 • Erbjudit olika föreläsningar inom hälsoområdet för alla inom bland annat ergonomi och hur man får till en hållbar och effektiv dag vid distansarbete.

Hur fortsätter ni ert arbete framåt?

Afa Försäkring vill bidra till ett friskt och tryggt arbetsliv och vi kommer att fortsätta att utveckla och jobba vidare med vårt hälsofrämjande arbete. Detta gör vi för att få en lika bra systematik i hälsoarbetet som vi har i vårt arbetsmiljöarbete. 

De utmaningar vi ser är: hur kommer det nya arbetslivet bli efter pandemin? Hur säkerställer vi att vi följer arbetsmiljölagen som kanske inte riktigt är anpassad utifrån vad det ”nya” nu blir och hur skapar vi en trygg, säker och hållbar arbetsmiljö där vi fortsatt är en attraktiv arbetsgivare?