Hoppa till huvudinnehåll
man med dator

Tidigare webbinarier

Här har vi samlat inspelningar av vårens kostnadsfria webbinarier, för dig som missade något av dem eller vill titta igen.

Konflikthantering

Att förebygga och hantera konflikter
Här kan du se inspelningen  (januari 2023)
Ingen arbetsplats är helt fri från konflikter, men i tider av förändring ökar risken att de ska bryta ut. Vi på Feelgood märker nu att konflikterna har ökat, eller kommit upp till ytan, efter att många har återvänt till kontoren. Olösta konflikter riskerar att utvecklas till ohälsa, arbetsmiljöproblem och produktionsbortfall. Vad är egentligen en konflikt och hur fungerar den? Hur bör arbetsgivare agera? Vad kan chefer göra för att hjälpa och hur kan medarbetare själva bidra till att förhindra att konflikterna uppstår? I vårt kostnadsfria webbinarium berättar Feelgoods organisationskonsult och psykolog mer om hur konflikter uppstår och vilka varningstecken du ska vara uppmärksam på. Du får också tips om strategier du kan använda för att förebygga konflikt i vardagen, och hur du som chef ska agera om konflikten redan inträffat.
Talare: Isabelle Wright, psykolog och organisationskonsult på Feelgood.

Rehabilitering

Hur minska sjukfrånvaron?
Här kan du se inspelningen (februari 2023)
Hur ska man som arbetsgivare se på sjukfrånvaron i sin organisation? Hur mycket frånvaro är egentligen normalt och vilka är de vanligaste orsakerna? När bör man agera som chef och vad kan man göra för att förebygga och minska sjukfrånvaron hos sina medarbetare? I vårt kostnadsfria webbinarium får du lära dig mer om sjukfrånvaro och frisk- respektive riskfaktorer. Våra experter tipsar också om hur du kan fånga upp de tidiga signalerna.
Talare: Mikaela Nelson, Case Manager på Feelgood, och Ola Ogén, organisationskonsult och psykolog på Feelgood

Hälsoekonomisk rehabilitering
Här kan du se inspelningen (februari 2023)
Vad kostar sjukfrånvaron? Hur kan vi räkna på det? När vi vet det faktiska värdet av att sänka sjukfrånvaron blir det enklare att ställa det mot kostnader för olika rehabiliteringsinsatser, bedöma vad som är lönsamt i längden och prioritera rätt. Att jobba framgångsrikt med rehabilitering och att sänka sjukfrånvaron kräver att vissa förutsättningar finns på plats. Många arbetsgivare gör insatser som i enskilda ärenden gör skillnad. Men hur kan man ta ett strategiskt grepp om sjukfrånvaron i en hel grupp, avdelning eller organisation? I vårt kostnadsfria webbinarium tittar vi närmare på vad sjukfrånvaro kostar och hur man får till en styrning som faktiskt gör skillnad i hela verksamheten.
Talare: Christian Eriksson, hälsoekonomi/Sales Executive på Feelgood

Så jobbar du effektivt med rehabilitering
Här kan du se inspelningen (mars 2023)
Som chef och arbetsgivare har man mycket att hålla reda på i en rehabiliteringsprocess. För allas bästa vill vi hjälpa medarbetaren tillbaka till sin fulla potential, så snabbt och på ett så bra sätt som möjligt. Men ibland kan det vara svårt att veta vilka rehabåtgärder och anpassningar som är de rätta. Och hur undviker man en utdragen process och ser till att inget faller mellan stolarna? I vårt kostnadsfria webbinarium får du veta mer om fallgropar och framgångsfaktorer inom rehabilitering, och vilket ansvar du har som chef. Vi beskriver också Feelgoods arbetssätt i rehabprocesser, och hur vi kan stötta dig. En effektiv rehabiliteringsprocess ger lägre kostnader och lyckade resultat eftersom medarbetaren får rätt åtgärder från början och en tydlig handlingsplan som följs upp. Chef och HR får återkoppling och stöd genom hela processen.
Talare: Cornelia Karlberg, Case Manager och områdesansvarig för rehabilitering och ohälsa på Feelgood

Framgångsrik rehabilitering vid skadligt bruk
Här kan du se inspelningen (mars 2023)
Hur hanterar man rehabilitering vid skadligt bruk på ett bra sätt? När din medarbetare behöver rehabilitering med anledning av någon form av skadligt bruk (alkohol, droger, spel osv) kan det kännas extra komplicerat och utmanande för dig som chef. Vilka är framgångsfaktorerna, och vad kan vara viktigt att tänka extra på? Inom Feelgood har vi lång erfarenhet av den här typen av rehabiliteringsärenden. Grunden för att skapa en framgångsrik process är att ha en genomtänkt policy på plats gällande skadligt bruk på arbetsplatsen. Vi har också tagit med oss en hel del lärdomar från de individuella ärendena. I vårt kostnadsfria webbinarium tittar vi närmare på vilka framgångsfaktorer som kan göra skillnad i ett rehabiliteringsärende inom skadligt bruk och ge ett bättre resultat, både för medarbetaren och för organisationen.
Talare: Anna Casselvik, konsult på Alna som är en del av Feelgood

Skadligt bruk

Se signalerna på skadligt bruk i tid
Här kan du se inspelningen (april-maj 2023)
Skadligt bruk sätter ledarskapet på prov. Att samtala om skadligt bruk med en medarbetare rankas av många chefer som ett av de mest utmanande samtalen du kan ha. Genom kunskap om de tidiga signalerna kan du agera redan innan det gett stora konsekvenser på arbetsplatsen. Vilka är signalerna och hur kan de leda till framgångsrika samtal? Välkommen till vårt kostnadsfria webbinarium där vår expert vägleder dig som chef i vad du behöver göra för att undvika de negativa konsekvenserna. Hur du upptäcker signalerna och hur du tar tag i det du ser. Du får tips om vad som är bra att tänka på inför, under och efter samtalet.
Talare: Cecilia Brandt, konsult på Alna som är en del av Feelgood

Droger på arbetsplatsen - slumpvisa tester
Här kan du se inspelningen (maj 2023)
Vi ser en förändring i samhället när det gäller användning av alkohol och droger, med ökad tillgänglighet och en mer drogliberal inställning bland unga. Våra arbetsplatser speglar samhället i stort, så allt fler arbetsgivare förstår vikten av att arbeta förebyggande ur ett säkerhets- och medarbetarperspektiv. Hur förebygger man alkohol och droger på arbetsplatsen? Slumpvisa alkohol- och drogtester är ett verktyg som införs hos allt fler organisationer. Hur fungerar det, och hur skapar man förutsättningar för att de blir en del av det systematiska förebyggande arbetet kring skadligt bruk? Välkommen till vårt kostnadsfria webbinarium där vi berättar mer om hur slumpvisa alkohol- och drogtester kan hjälpa er säkerställa en arbetsplats fri från alkohol och droger, och förebygga risk för ohälsa och olyckor.
Talare: Ida Fagerström, Key Account Manager på Feelgood, och Hélène Folke, Senior Sales Executive på European Drug Testing Service (EDTS)

Behandling vid skadligt bruk - individens resa och effekter på jobbet
Här kan du se inspelningen (juni 2023)
Hur mycket vi än försöker se signalerna i tid och arbeta förebyggande mot olika slags skadligt bruk, går det ibland så långt att en medarbetare behöver behandling. Vad gör man då? Hur fungerar behandling av skadligt bruk? Hur kan en individs väg till förändring se ut? Viktig kunskap för dig som arbetsgivare - din insats kan göra stor skillnad. Välkommen till vårt kostnadsfria webbinarium. En av våra specialister inom skadligt bruk tar oss med på en individs resa genom utredning och behandling, konsekvenser för arbetsplatsen och vilka effekter en behandling kan ge er som arbetsgivare.
Talare: Niklas Hidenius, kundansvarig och case manager på Nämndemansgården, en del av Feelgoods specialistområde skadligt bruk.