Hoppa till huvudinnehåll
Internat Blentarp

Historia

Nämndemansgården har bred och lång erfarenhet av beroendeproblematik. Vår övertygelse är att alla människor med rätt hjälp kan hitta lösningar på beroenderelaterade problem. Att få ett bättre liv  –  i frihet från beroende.

Det började i Blentarp

Nämndemansgårdens resa tar sin början i skånska Blentarp där Birgitta Crafoord 1987 startade ett behandlingshem efter att själv ha blivit nykter tack vare en 12-stegsbaserad behandling på Hazelden i USA.

Koncernen Nämndemansgården i Sverige AB bildades 2006 med syfte att sammanföra verksamheter inom olika behandlingsföretag som agerat på marknaden sedan mitten av 1980-talet. Sedan dess har en rad olika verksamheter förvärvats och byggts upp i syfte att skapa en bred och sammanhållen vårdkedja som kan erbjuda stöd till alla åldersgrupper och kundsegment.

Nämndemansgården har tidigare utvecklat en rad tjänster och kompetenser för att stärka det proaktiva arbetet hos privata och offentliga arbetsgivare. Detta i syfte att inte bara vara ett behandlingsföretag utan också en partner för alla som vill förebygga och medvetandegöra beroendeproblematiken och dess konsekvenser – för individen, samhället och arbetsplatsen.

Under flera år har Nämndemansgården samarbetat med Feelgood och år 2017 blev Feelgood delägare i Nämndemansgården i Sverige AB. I Maj 2022 förvärvades Nämndemansgården i Sverige AB av Feelgood Svenska AB och blev en del av specialistområdet Skadligt bruk. Från och med 13 december 2023 har Nämndemansgårdens tjänster för arbetsgivare helt integrerats med Feelgood skadligt bruk. Tillsammans, under namnet Feelgood skadligt bruk, kommer vi kunna erbjuda samma stöd och expertis som tidigare, med förebyggande insatser, stöd till chefer och medarbetare och insatser för att komma till rätta med riskbruk, skadligt bruk och beroenderelaterad ohälsa. Ett stöd i hela kedjan från förebyggande insatser till efterhjälpande insatser till arbetsgivare i hela Sverige.

Våra kunder

Våra uppdrag kommer från alla segment i samhället: kommuner, landsting, arbetsgivare och privatpersoner. För att möta de delvis skilda behov som finns hos dessa olika grupper har vi organiserat oss i olika affärsområden och med specifika kompetenser som matchar kundernas efterfrågan.

Inom offentlig sektor har vi placeringskoordinatorer som stödjer våra uppdragsgivare och håller ihop vårdkedjan för klienten. För privatpersoner har vi koordinatorer som samordnar hela processen, från rådgivning och kartläggning till en avslutad behandlingsinsats. Alla våra placeringar följs upp systematiskt, både med klient och uppdragsgivare, och är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Kompetens och vårdkedja

Vi är stolta över den breda och djupa kompetens vi besitter inom beroendeområdet, en kompetens som vi har utvecklat sedan starten. Vi strävar efter att hela tiden utvecklas och att våra arbetssätt och metoder ska vara uppdaterade och hålla hög kvalitet.

Vår verksamhet omfattar en stor bredd av insatser med allt från rådgivning och kartläggning till avgiftning och behandling i öppenvård eller internat. Våra insatser riktar sig såväl till individer i beroende och deras närstående som till företag och organisationer.

Att ha alla nivåer av insatser i egen regi är ett viktigt sätt för oss att kvalitetssäkra vårdkedjan för våra klienter. Det ger också en unik möjlighet att skräddarsy en behandling utifrån den individuella bedömning som vi alltid gör inför en eventuell placering.

För ett liv i frihet från beroende

Vi vill bidra till att människor får ett bättre liv  –  i frihet från beroende.

Vår verksamhet ska bäras av kompetenta medarbetare som hela tiden utvecklar sin kunskap och förmåga. Våra tjänster och arbetssätt ska utvecklas i takt med forskningen inom området och det lärande som våra samlade erfarenheter ger oss.

Vi tror på varje individs inneboende styrka och förmåga att lösa sina problem i relation med andra människor. Vi är inlyssnande och inte skuldbeläggande, vi har omtanke om individen och skapar en miljö präglad av omtanke och trygghet.