Hoppa till huvudinnehåll

Enskilda anhörigsamtal

Vi erbjuder enskilda samtal till dig som anhörig, medberoende eller vuxet barn och som önskar en individuell terapi som anpassas efter dina behov.

Individuell samtalsbehandling anpassas i omfattning och frekvens utifrån dina behov. Under samtalet får du stöd och verktyg att hantera och förändra din situation.

Vanligen börjar man med en anhörigkonsultation, som är ett konsultativt samtal på 45 min med syfte att ge rådgivning. Utifrån anhörigkonsultationen kan bedömning göras om det finns ett vidare behov av exempelvis enskilda anhörigsamtal. Antalet enskilda anhörigsamtal varierar, men vanligen börjar man med ca 3-10 samtal, detta kommer du överens om vid konsultationen. Samtalstiden per enskilt anhörigsamtal är 45 minuter.

Samtalen utgår ifrån KBT och MI, men kan även bestå av psykoedukation som vävs in som en naturlig del i samtalen. Det kan ingå hemuppgifter mellan samtalen, som kan bestå av kartläggande uppgifter eller att du får i uppgift att träna nya beteenden.

Vad ingår i behandlingen?

  • Individuella samtal
  • Psykoedukation
  • Individuella hemuppgifter
  • Behandling utifrån KBT och MI
  • Kan genomföras digitalt!

Var erbjuder vi behandlingen?

Enskilda anhörigsamtal erbjuds i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping.