Hoppa till huvudinnehåll
medberoende

Är du medberoende? Gör vårt medberoendetest

Vi har ställt samman 12 frågor med inriktning på symtom på medberoendeproblematik. Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering utan en indikation, en hjälp att se efter om det finns ett problem.

Ta dig tid och gör ditt bästa, det kanske är dom viktigaste frågorna du har ställt dig i ditt liv.

Ägnar du mycket tid och energi åt någon annans missbruk? Fråga 1/12

Tror du att du kan få någon att sluta missbruka? Fråga 2/12

Tänker du att, om personen slutar att missbruka, kommer alla dina problem att lösas? Fråga 3/12

Letar du efter gömmor eller andra tecken på att personen missbrukar, för att bekräfta dina misstankar? Fråga 4/12

Förändras dina känslor och ditt beteende mot personen efter dennes humör eller dagsform? Fråga 5/12

Har du ekonomiska problem på grund av någon annans missbruk? Fråga 6/12

Har du någon gång ljugit för någon i syfte att skydda personen som missbrukar? Fråga 7/12

Känner du oro inför helger, familjehögtider eller semestrar? Fråga 8/12

Har du tackat nej till inbjudningar på grund av rädsla hur personen ska uppföra sig? Fråga 9/12

Tänker du ibland, eller ofta, att det är ditt fel att personen missbrukar? Fråga 10/12

Känner du dig mer arg, ledsen och förvirrad än lycklig? Fråga 11/12 - Om tolerans

Känns det som om att ingen förstår dina problem, att du inte kan prata med någon? Fråga 12/12 - Om tolerans

Ditt resultat: låg risk

Du svarade ja på 0 av 12 frågor, vilket inte är någon indikation på att du skulle ha ett problem. Upplevelse av problem är dock alltid individuellt, och dessa frågor täcker inte allt.

Har du funderingar kring din situation som anhörig så kan du boka anhörigkonsultation. Där får du stöd och vägledning i din nuvarande situation.

Vill du boka en anhörigkonsultation? Kontakta oss på 020 20 20 75.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat: låg risk

Du svarade ja på 1 av 12 frågor, vilket inte är någon indikation på att du skulle ha ett problem. Upplevelse av problem är dock alltid individuellt, och dessa frågor täcker inte allt.

Har du funderingar kring din situation som anhörig så kan du boka anhörigkonsultation. Där får du stöd och vägledning i din nuvarande situation.

Vill du boka en anhörigkonsultation? Kontakta oss på 020 20 20 75.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat: sannolikt i riskzonen

Eftersom du svarade ja på 2 av 12 frågor är du sannolikt i riskzonen för att utveckla en medberoendeproblematik. Denna nivå blir mer riskabel ju längre tiden går.

Har du funderingar kring din situation som anhörig så kan du boka anhörigkonsultation. Där får du stöd och vägledning i din nuvarande situation.

Vill du boka en anhörigkonsultation? Kontakta oss på 020 20 20 75.

Här kan du läsa mer om anhörigstöd och medberoende.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat: antagligen medberoende

Eftersom du svarade ja på 3 av 12 frågor har du antagligen en medberoendeproblematik som påverkar ditt liv negativt.

Har du funderingar kring din situation som anhörig så kan du boka anhörigkonsultation. Där får du stöd och vägledning i din nuvarande situation.

Vill du boka en anhörigkonsultation? Kontakta oss på 020 20 20 75.

Här kan du läsa mer om anhörigstöd och medberoende.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat: antagligen medberoende

Eftersom du svarade ja på 4 av 12 frågor har du antagligen en medberoendeproblematik som påverkar ditt liv negativt.

Har du funderingar kring din situation som anhörig så kan du boka anhörigkonsultation. Där får du stöd och vägledning i din nuvarande situation.

Vill du boka en anhörigkonsultation? Kontakta oss på 020 20 20 75.

Här kan du läsa mer om anhörigstöd och medberoende.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat: antagligen medberoende

Eftersom du svarade ja på 5 av 12 frågor har du antagligen en medberoendeproblematik som påverkar ditt liv negativt.

Har du funderingar kring din situation som anhörig så kan du boka anhörigkonsultation. Där får du stöd och vägledning i din nuvarande situation.

Vill du boka en anhörigkonsultation? Kontakta oss på 020 20 20 75.

Här kan du läsa mer om anhörigstöd och medberoende.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat: sannolikt i riskzonen

Du svarade ja på 6 av 12 frågor. Detta tyder på att ditt liv påverkas negativt av någon annans beroende. Du rekommenderas därför att boka en anhörigkonsultation. Där får du stöd och vägledning i din nuvarande situation.

Boka en anhörigkonsultation direkt genom att kontakta oss på 020 20 20 75.

Här kan du läsa mer om anhörigstöd och medberoende.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat: sannolikt i riskzonen

Du svarade ja på 7 av 12 frågor. Detta tyder på att ditt liv påverkas negativt av någon annans beroende. Du rekommenderas därför att boka en anhörigkonsultation. Där får du stöd och vägledning i din nuvarande situation.

Boka en anhörigkonsultation direkt genom att kontakta oss på 020 20 20 75.

Här kan du läsa mer om anhörigstöd och medberoende.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat: sannolikt i riskzonen

Du svarade ja på 8 av 12 frågor. Detta tyder på att ditt liv påverkas negativt av någon annans beroende. Du rekommenderas därför att boka en anhörigkonsultation. Där får du stöd och vägledning i din nuvarande situation.

Boka en anhörigkonsultation direkt genom att kontakta oss på 020 20 20 75.

Här kan du läsa mer om anhörigstöd och medberoende.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat: sannolikt i riskzonen

Du svarade ja på 9 av 12 frågor. Detta tyder på att ditt liv påverkas negativt av någon annans beroende. Du rekommenderas därför att boka en anhörigkonsultation. Där får du stöd och vägledning i din nuvarande situation.

Boka en anhörigkonsultation direkt genom att kontakta oss på 020 20 20 75.

Här kan du läsa mer om anhörigstöd och medberoende.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat: sannolikt i riskzonen

Du svarade ja på 10 av 12 frågor. Detta tyder på att ditt liv påverkas negativt av någon annans beroende. Du rekommenderas därför att boka en anhörigkonsultation. Där får du stöd och vägledning i din nuvarande situation.

Boka en anhörigkonsultation direkt genom att kontakta oss på 020 20 20 75.

Här kan du läsa mer om anhörigstöd och medberoende.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat: sannolikt i riskzonen

Du svarade ja på 11 av 12 frågor. Detta tyder på att ditt liv påverkas negativt av någon annans beroende. Du rekommenderas därför att boka en anhörigkonsultation. Där får du stöd och vägledning i din nuvarande situation.

Boka en anhörigkonsultation direkt genom att kontakta oss på 020 20 20 75.

Här kan du läsa mer om anhörigstöd och medberoende.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat: sannolikt i riskzonen

Du svarade ja på 12 av 12 frågor. Detta tyder på att ditt liv påverkas negativt av någon annans beroende. Du rekommenderas därför att boka en anhörigkonsultation. Där får du stöd och vägledning i din nuvarande situation.

Boka en anhörigkonsultation direkt genom att kontakta oss på 020 20 20 75.

Här kan du läsa mer om anhörigstöd och medberoende.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.