Hoppa till huvudinnehåll
Väntrum med fåtöljer

Inför placering Bedömning och matchning

Bedömning

När ni vill göra en placering hos oss så börjar vi alltid med en individuell bedömning utifrån er klients problematik och livssituation samt er bedömning av klientens behov. Bedömningen leder till ett gemensamt beslut om inskrivning eller att annan insats rekommenderas.

Vi kommer att ställa ett antal frågor till både er och klient rörande bland annat alkohol- och drogkartläggning och psykisk hälsa. I vår bedömning (alternativt vid inskrivning) använder vi oss även av etablerade screeningsformulär AUDIT och DUDIT. Vid spelproblematik använder vi screeningsformuläret NODS som komplement. Då psykisk ohälsa och beroendeproblematik har ett starkt samband så inkluderar vi även screeningformulären PHQ-9 och GAD-7 som fångar både depressions- och ångesttillstånd. Screeningformulären PHQ-9 och GAD-7 fylls även i vid avslut av behandling som en del i klientens uppföljning.

Lämplighetsbedömning och matchning

Då vi värnar om att alla som genomgår en behandling genom oss ska lyckas så är vi noga med att, utöver behandlingsrekommendation, göra en bra matchning gällande våra behandlares kompetens och gruppens dynamik.

På våra Internat Blentarp och Idagården samt vårt stödboende så har vi skyldighet att göra en lämplighetsbedömning innan inskrivning.

Besök våra enheter

En bedömning kan genomföras digitalt eller fysiskt på plats på enheten. Om bedömningen görs fysiskt på enheten så kombineras detta med ett studiebesök.

ASI

Nämndemansgården utför ASI-utredningar och uppföljningsintervjuer på uppdrag av Socialtjänsten. Dessa genomförs fysiskt på Internat Blentarp alternativ digitalt efter överenskommelse.

Bedömning av behov av avgiftning

Innan beslut om avgiftning – och abstinensbehandling ska en bedömning utföras så att vi kan avgöra vilken insats som är aktuell.

Ansvarig samordnade sjuksköterska och läkare gör en:

  • Tolkning och bedömning av alkohol och droganamnes.
  • Värdering av bredden och tyngden av substansbruket.
  • Värdering av omvårdnadsnivå, avgiftningsbehov samt abstinensbehandling.
  • Bedömning om aktuella ordinerade läkemedel är förenliga med planerad behandlingsinsats.