Hoppa till huvudinnehåll
kartläggning och bedömning

Kartläggning och bedömning Rätt behandling för varje klient

Rätt behandling för varje klient är viktigt för Nämndemansgården. Därför inleder vi alltid med en individuell bedömningsprocess där vi tillsammans utforskar och kommer fram till vilken insats som är mest lämplig. Vi vet att det bästa behandlingsresultatet kommer av en bra matchning mellan problemnivå, egna preferenser samt vår kliniska bedömning.

Kartläggning och bedömning tar ca 1,5 timme och innehåller intervju och screening. Vi kommer att kartlägga bland annat alkohol- och drogkartläggning och psykisk hälsa. I bedömningen använder vi oss även av etablerade screeningsformulär AUDIT och DUDIT. Vid spelproblematik använder vi screeningsformuläret NODS som komplement. Då psykisk ohälsa och beroendeproblematik har ett starkt samband så inkluderar vi även screeningformulären PHQ-9 och GAD-7 som fångar både depressions- och ångesttillstånd. Utifrån kartläggning och screeningen så ger vi en rekommendation om vidare behandling. Screeningformulären PHQ-9 och GAD-7 fylls även i vid avslut av behandling som en del i din uppföljning.

Bedömning med diagnos

När en bedömning behöver en diagnos kring beroendenivå utförs delar av den av läkare. Diagnosticering av alkohol- eller drogberoende görs alltid av läkare och är en del av en större bedömning som ofta ligger till grund för sjukskrivning eller möjlighet att ta del av finansiering via försäkringar.

Placeringsbedömning

Då vi värnar om att alla som genomgår en behandling genom oss ska lyckas så är vi noga med att, utöver behandlingsrekommendation, göra en bra matchning gällande våra behandlares kompetens och gruppens dynamik.

Besök våra enheter

En bedömning kan genomföras digitalt eller fysiskt på plats på enheten. Om bedömningen görs fysiskt på enheten så kombineras detta med ett studiebesök.

Bedömning av behov av avgiftning

Innan beslut om avgiftning – och abstinensbehandling ska en bedömning utföras så att vi kan avgöra vilken insats som är aktuell.

Ansvarig samordnade sjuksköterska och läkare gör en:

  • Tolkning och bedömning av alkohol och droganamnes.
  • Värdering av bredden och tyngden av substansbruket.
  • Värdering av omvårdnadsnivå, avgiftningsbehov samt abstinensbehandling.

Bedömning om aktuella ordinerade läkemedel är förenliga med planerad behandlingsinsats.