Hoppa till huvudinnehåll
Om beroende

Om beroende

Beroende är en komplex problematik

Skadligt bruk och beroende har olika allvarlighetsgrad och kan ta sig olika uttryck. Det finns gemensamma nämnare samt specifika symtom och tecken, beroende på allvarlighetsgrad och substans.

Beroende och förnekelse

Att förneka sitt beroende handlar om att lura sig själv. För att klara av att leva med att det jag vill är en sak och det jag gör är en annan, utvecklar man försvar – som förnekelse. Det är alltså inte en medveten lögn i avsikt att skada, även om det ofta blir resultatet.

Förnekelse ska inte brytas med konfrontation. Det krävs professionalitet att lotsa någon till att klara av att möta sig själv och sin situation.

Stöd

Oavsett hur stort ditt problem är, eller vilken relation du har till en person med problem, kan vi erbjuda stöd. Våra tjänster är heltäckande och skräddarsydda utifrån behov.

Riskbruk av alkohol

Ett riskbruk innebär en högre konsumtion än vad som anses hälsosamt. Det är både med hög genomsnittlig konsumtion och med intensivkonsumtion. Det är samma gräns för kvinnor och män.

Hög genomsnittlig konsumtion: 10 standardglas eller mer per vecka.

Intensivkonsumtion: 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle, en gång i månaden eller oftare

Hur konsumtionen än ser ut går ett riskbruk att förändra innan det övergår till att bli ett allvarligare problem.

Skillnad mellan riskbruk och beroende

De flesta som har ett problem med alkohol är riskbrukare, inte beroende. Ett riskbruk innebär en konsumtion som är högre än vad som anses sunt. Men ett riskbruk kan även handla om mer än hur mycket man dricker. Det går att dricka under gränsen för skadligt bruk men ändå utsätta sig själv för en förhöjd risk för fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Det finns flera faktorer som spelar in för att man ska ligga i riskzon när det gäller alkohol. Ångest, depression, ensamhet eller annan typ av psykisk eller fysisk smärta är några av de största riskkombinationerna i samband med alkohol.

En sund relation till alkoholen

Det finns egentligen inget riskfritt drickande. Men i kombination med en livsstil i balans kan alkohol upplevas som något positivt för många människor.

Vi hjälper dig att utforska din relation till alkohol och alkoholens relation till ditt liv genom våra program. Behandlingen kan ske enskilt eller i grupp. Programmen är designade för att möta varje enskild och dennes situation, och på så sätt hitta tillbaka till en sund relation till alkohol.

Flera faktorer spelar in för att ligga i riskzonen

 • Ångest
 • Kronisk trötthet
 • Sömnproblem
 • Nedsatt arbetsminne
 • Depression
 • Isolering/ensamhet
 • Frekvent sjukskrivning
 • Blodtryck

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Ett beroende av alkohol kan vara mer eller mindre allvarligt. Det gemensamma är att alkoholen tar en onaturligt stor plats i livet samt att man har svårt att låta bli fast man vet att det kan ge negativa konsekvenser. Vissa har utvecklat ett allvarligt beroende med många symptom och konsekvenser i alla områden i livet och andra har ett beroende som är lätt att förväxla med ett skadligt bruk.

Ett utbrett problem

Idag talar vi om alkoholberoende snarare än alkoholism. Alkoholism används sällan som begrepp numera då det finns något värderande och alltför definitivt i den benämningen. Det för tankarna till en grupp socialt utslagna människor som har ”supit bort allt”. Istället pratar vi om alkoholberoende.

Det är fortfarande en problematik som drabbar många människor – oavsett kön, ålder, klass eller yrkesgrupp. Det finns ca en miljon svenskar med en problematisk konsumtion av alkohol. Av dessa räknar man med att ca 300 000 är alkoholberoende. Egentligen är gränsen mellan dessa grupper svag och osäker.

Hur avgör man allvaret i ett alkoholberoende?

Det som avgör allvaret i en människas alkoholkonsumtion är just den människans grundförutsättningar och motiv till att dricka. DSM V, som är en manual för professionell diagnos kring till exempel alkoholberoende, menar att ju fler symptom man uppfyller desto allvarligare är alkoholberoendet. Det är ett sätt att avgöra nivån på problematiken.

Vem blir beroende?

En människa med ett alkoholberoende kan vara vem som helst. Vilken samhällsklass man kommer ifrån, vilket yrke, kön eller ålder man har spelar ingen roll. Det vi vet är att arv och miljö tillsammans med biologiska och psykologiska faktorer kan öka sårbarheten att utveckla alkoholberoende. När väl alkoholberoendet kopplat greppet har man inga fördelar i sin sociala status eller historia.

Vem är alkoholberoende?

En alkoholberoende person är helt enkelt någon som inte klarar att hantera alkohol på ett sätt som de flesta andra gör. Konsekvenserna blir större och det man egentligen söker i alkoholen är något som inte alkoholen kan ge. Alkoholen har mer eller mindre tagit över rollen som närmaste förtrogen medan familj, vänner, arbetsgivare och andra får stå tillbaka. Detta skapar en problematik som man behöver rätt hjälp med. Det går att bryta och skapa förändring.

Alkoholberoende och dess tydliga tecken

 • Känslan av ett starkt begär efter alkohol
 • Konsumtionen ökas för att bli berusad
 • Mår dåligt när personen inte dricker
 • Konsumtionen ökar och under en längre tid
 • Toleransnivån ökar
 • Dricker för att må bra
 • Dricker i smyg eller ljuger om sin konsumtion
 • Sociala och ekonomiska konsekvenser är inte ovanligt

Hur fungerar spelberoende?

Spelberoende har många likheter med ett kemiskt beroende men även sina speciella kännetecken som gör sig unik och slug. Kännetecken en kombination av ökad tid framför en skärm, utan att producera något, problem med pengar samt en ökad psykisk ohälsa i form av stress, ångest och som vanligt ter sig till att börja konsumera alkohol för att bedöva sina känslor.

De senaste åren har förståelsen för spelberoende ökat i samhälle och idag är det klassat som en riktig sjukdom jämställd med alkoholberoende.

Vad innebär ett spelberoende?

När ditt spelande går ut över din ekonomi, dina relationer eller ditt arbete – då är ett spelberoende etablerat. Det som tidigare var ett roligt tidsfördriv går över till ett destruktivt beteende som raserar relationer, ekonomi, den fysiska och psykiska hälsan.

Snabba spel mest beroendeframkallande

De spel som framkallar mest beroende är snabba spel med höga vinster – och där det finns en viss skicklighet inblandad. Det kan till exempel handla om olika spelautomater, nätpoker eller online-casinon. Många som spelar gör det inte bara för pengarna, utan även för att dämpa ångest eller andra negativa känslor. Spelandet ger en kick och ett glädjerus som kan vara lika beroendeframkallande som till exempel alkohol och droger.

Bryta ett spelberoende?

Att sluta spela är svårt, men det går att bryta ett spelberoende. Men ofta behöver man hjälp utifrån. Det första som behöver göras är att sluta jaga förlusten och att våga se verkligheten som den är. Först då kan man be om hjälp för att försöka förändra sitt beteende och sin situation.

Det är även viktigt att involvera anhöriga vid ett spelberoende, då de kan fungera som ett stöd. Men det finns några saker som du som anhörig kan tänka på vid ett spelberoende.

Tips för dig som är anhörig till någon med spelberoende

 • Prata med den som spelar och förklara att beteendet inte är ok.
 • Låna aldrig ut pengar till den som spelar och tänk på att skydda din egen ekonomi.
 • Många med spelberoende är väldigt sluga och bra på att lura till sig pengar.
 • Om du vill hjälpa till ekonomiskt kan du hjälpa till med mat, busskort och annat som behövs för att skapa ett normalt liv.
 • Den som är spelberoende är själv ansvarig för sina skulder.
 • Sök hjälp utifrån.

Olika behandlingsformer hos Nämndemansgården

Du som behöver hjälp med ditt spelberoende kan delta i vårt strukturerade spelprogram som vi bedriver i grupp eller enskilt under dagtid. Din inre process pågår dygnet runt och under behandlingen får du stöd från oss för att upprätthålla ditt privat- och yrkesliv.

 • Evidensbaserad och strukturerad behandling
 • Baserad på KBT och MI (motiverande samtal)
 • Individuell behandling

 Spelberoende och dess symtom

 • Tankarna går ofta på spel
 • Insatserna ökar parallellt med ökade förluster
 • Förlorade pengar ska vinnas tillbaka
 • Brottsliga handlingar för att finansiera sitt spel
 • Lånar pengar av familj och vänner
 • Isolerar sig från sin omvärld
 • Ljuger om sitt spelande för familj och vänner
 • Spelar för att bedöva sina känslor som att slippa tänka på något problematiskt

Drogberoende

Idag pratar man om personer med drogproblematik som beroende, inte som drogmissbrukare. Detta för att poängtera att det är en sjukdom, även fast den kan se olika ut i allvarlighetsgrad och konsekvenser.

Att vara beroende av droger är en sjukdom, inget man väljer. Det är en sjukdom som utvecklas över tid genom olika förutsättningar, fysiskt, psykiskt, socialt eller känslomässigt. Det är en form av psykisk ohälsa som inte väljs mer än depression, ångest eller andra former av diagnoser. Att prata om människor som drogmissbrukare lägger tonvikt på beteendet hos en person och riskerar att lägga en moralisk ton över sättet att se på den som bär problemet. Ett beroende är inget man väljer utan något som drabbar. Vissa bär på en större sårbarhet än andra då det gäller att utveckla beroende, det är inte alltid vi vet vilka det är.

Varför drogberoende särskiljer sig?

Ett utvecklat drogberoende är kopplat till förändringar i hjärnan och dess belöningssystem. Det innebär att en person som är drogberoende reagerar annorlunda på droger och drogen fyller en annan funktion. På så vis ökar begäret att fortsätta använda och den nedåtgående spiralen accelererar. En ytterligare dimension av drogberoende är att det ofta är olagligt. Det innebär en nivå av konsekvenser och beslut som gör drogberoende speciellt.

Drogmissbruk och sina tydliga tecken

 • Humörsvägningar
 • Sociala- och ekonomiska konsekvenser
 • Presterar sämre
 • Korta och plötslig frånvaro på arbete
 • Ljuger
 • Inåtvänd och tar avstånd
 • Nedstämd eller deprimerad

Läkemedelsberoende

Läkemedelsberoende sker ofta i tysthet med konsekvenser som vanligen bara är synliga för den som bär på problemet. Det är en isolerande och nedbrytande problematik som tar lång tid att bryta. Att hantera ett läkemedelsberoende är en svår balansgång mellan anledningen till att man behöver medicinen och att den samtidigt har blivit ett problem.

Läkemedelsberoendet smyger sig långsamt på

Läkemedel mot smärta eller psykiskt lidande i form av till exempel ångest eller depression är en viktig resurs och en hjälp för många att kunna funna fungera. Risken är att användandet av läkemedel övergår till att bli ett beroende som är destruktivt. Problemet med läkemedelsberoende är att det långsamt smyger sig på. Användandet ger sällan en stark effekt utan bidrar mer till att undvika fysisk eller psykisk smärta. Eftersom drogen är legal och det oftast är läkare som står för utskrivningen förlängs ofta lidandet innan man förstår att hjälp behövs. Eftersom läkemedelsberoende innebär att beroendet är kopplat till något som man behöver är tillfrisknandeprocessen lång.

Hur ser en behandling ut?

Behandlingen för läkemedelsberoende behöver alltid vara individuellt anpassad. Nya sätt att hantera det medicinerna skulle hjälpt till med behöver hittas. Det enda vi vet är att det som från början var en medicin har blivit en drog som tagit över livet totalt. Man behöver hjälp att återta livet igen.

Vad kännetecknar beroendet?

 • Isolerad och inåtvänd
 • Förlorat intresse för tidigare favoritaktiviteter
 • Beteendemönster förändras
 • Humörsvängningar
 • Förändrat sömnmönster och rutiner
 • Röda och glansiga ögon
 • Rinnande och snörvlande näsa