Hoppa till huvudinnehåll
ung kille

Behandling och stöd för unga

Det är inte alltid konsekvenserna av alkohol eller droger har hunnit bli så stora när man är ung och det kan göra det svårare att acceptera en alkohol- och drogproblematik. Men det är aldrig för tidigt att bryta ett destruktivt mönster.

På vårt behandlingshem för ungdomar (och unga vuxna) erbjuder vi professionell behandling av olika former av missbruk och beroenden i kombination med parallella diagnoser som exempelvis ADHD. Vi vänder oss till unga vuxna (16-21 år) från hela landet.

På vårt stödboende och utsluss erbjuder vi fortsatt stöd i vardagen i egen lägenhet. Vi emot unga män från 16 år med olika bakgrund:

  • Social problematik, så som psykisk ohälsa, missbruk eller omsorgsbrister.
  • Avslutad grundbehandling, där det finns ett fortsatt behov av stöd för en fungerande vardag.
  • De som inte har ett boende
  • De som har ett behov av att byta bostadsort, till följd av svårigheter i den nuvarande
  • De som av andra skäl inte kan bo hemma.

Våra uppdrag kommer via kommunens socialtjänst.

Så arbetar vi

För att säkerställa att vi kan tillgodose klientens behov vi alltid en lämplighetsbedömning.

Vi arbetar med mindre grupper för att skapa en trygg och personlig miljö. Här får varje ungdom arbeta med sig själv, sina relationer och sin beroendeproblematik parallellt med att stärka sina förmågor och med nya strategier kunna hantera livssituationer, tankar och känslor. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med parallella diagnoser som till exempel ADHD.

Genom hela placeringen görs kontinuerlig uppföljning och utvärdering, enskilt med individen samt med remittent och aktuellt nätverk.

Hela vårdkedjan – från avgiftning till utsluss

Vi kan erbjuda hela vårdkedjan – från grundbehandling till stödboende och utsluss, eftervård och personstöd i olika former. Vi tillhandahåller även avgiftning innan grundbehandling för personer över 18 år, samt kan erbjuda neuropsykiatriska utredningar via samarbetspartners.