Hoppa till huvudinnehåll
anhörigstöd medberoende

Våra tjänster för dig som anhörig

Anhörigkonsultation

För dig som anhörig, medberoende eller vuxet barn kan vi erbjuda en anhörigkonsultation. Anhörigkonsultation är ett konsultativt samtal på 45 min med syfte att ge rådgivning i ett mer akut skeende. Utifrån anhörigkonsultationen kan bedömning göras om det finns ett vidare behov av exempelvis enskilda anhörigsamtal eller vuxna barn-program. Konsultationen kan ske fysiskt, digitalt eller via telefon. 

 

Enskilda anhörigsamtal

Vi erbjuder enskilda samtal till dig som önskar en individuell terapi som anpassas efter dina behov och problematik. Under samtalet får du stöd och verktyg att hantera och förändra din situation.

 

Vuxna barn-program

Idag vet vi att barn som växer upp under dysfunktionella förhållanden (präglade av beroende eller psykisk ohälsa) utvecklar olika överlevnadsstrategier. Dessa strategier kan följa med upp i vuxen ålder. Även starka rädslor för att bli lämnad eller rädslor för nära och intima relationer är mycket vanligt. Dessa överlevnadsstrategier och rädslor behöver däremot inte betyda att du är medberoende.

Nästa vuxna barn-program: v. 36

På vårt internat Karmansbo (strax utanför Köping) jobbar du tillsammans i en trygg miljö med en behandlare och andra deltagare kring vuxna barn problematiken.

Programmet innehåller:

 • Processinriktad och evidensbaserad terapi
 • Föreläsningar och individuellt anpassade uppgifter utifrån egen problematik
 • Med andra deltagare (grupp om max 8 personer) delar ni era egna erfarenheter och diskuterar strategier och lösningar
 • Tillsammans ser vi över destruktiva relationer, vägledning för att identifiera problematiska och destruktiva relationer samt beteendemönster
 • Stöd vid bearbetning av trauma och sorg
 • Stöd av våra specialutbildade beroende- och familjeterapeuter i din bearbetningsprocess
 • Vägledning till fortsatt terapi och introduktion till självhjälpsgrupper

Målsättningen med veckan är att på ett tryggt sätt hitta strategier för att kunna hantera känslor och rädslor.

Följande ingår:

 • Eget rum med toalett och dusch
 • Kost och logi
 • Programmet pågår från måndag till fredag

 

Digital anhörigkurs

För dig med en anhörig i behandling hos oss

Vår digitala anhörigkurs riktar sig till dig med en anhörig i behandling inom Nämndemansgården och är kostnadsfri. Inbjudan till detta anhörigstöd skickas ut efter ett godkännande på din närståendes begäran.

Digital anhörigkurs är ett kortfattat program för att ge en grundläggande kunskap och förståelse kring anhörigproblematik. Programmet blandas med föreläsningar och digitala träffar med andra anhöriga och leds av en professionell anhörigterapeut.

Programmet innehåller:

 • Fyra digitala träffar fördelat över två veckor
 • Tillgång till förinspelade föreläsningar
 • Ökad kunskap om anhörigproblematik dess symptom och risker samt medberoendeproblematik
 • Ökad kunskap om beroendeproblematik

Få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation