Hoppa till huvudinnehåll

Behandling och stöd för vuxna

På vårt Internat i Blentarp och på våra rehabcenter runt om i Sverige erbjuder vi professionell beroendebehandling till vuxna från 18 år. Vi har även möjlighet att hjälpa till med abstinensbehandling och omvårdnad inför beroendebehandling.

Vi på Nämndemansgården har sedan starten 1987 i Blentarp bedrivit och förfinat vår 12-stegsbehandling och adderat KBT och MI för att kunna möta de behov vi ser hos socialtjänstens klienter.

Vi tillhandahåller hela vårdkedjan – från abstinensbehandling till efterbehandling.

Hela vårdkedjan - från avgiftning till efterbehandling

För vuxna från 18 år kan vi erbjuda hela vårdkedjan:

  • Medicinsk beroendevård i form av avgiftning och abstinensbehandling
  • Insluss – möjlighet till fysisk och kognitiv återhämtning och omvårdnad inför grundbehandling
  • Heldygnsvård på internat – från 5 veckor
  • Öppenvård i olika intensitet på våra rehabcenter
  • Stödboende – stöd i vardagen i eget boende
  • Utsluss – brygga mellan heldygnsvård och hemmet
  • Efterbehandling – stöd i fortsatt tillfrisknande på hemmaplan

HVB vuxna

För vuxna erbjuder vi HVB-placering på vårt internat i Blentarp. Internat Blentarp har tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453).

Öppenvård

Vi erbjuder öppenvård med olika intensitet på våra rehabcenter. På våra rehabcenter i Malmö, Göteborg och Stockholm har vi även tillstånd att bedriva Högintensiv öppenbehandling enligt 7 kap.1 § första stycket 4 socialtjänstlagen (2001:453).

Efterbehandling

Efter grundbehandling på vårt internat i Blentarp samt efter högintensiv öppenbehandling finns möjlighet för klienten att delta i efterbehandling. Efterbehandlingen ger klienten ett fortsatt stöd i sitt tillfrisknande och en möjlighet att i grupp förankra och fortsätta den förändringsprocess som startats i grundbehandlingen.

Anhörigstöd

Medicinska tjänster

I de fall klienten behöver medicinskt understödd behandling innan övergång till beroendebehandling så erbjuder vår medicinehet i Blentarp möjlighet till anpassad abstinensbehandling och återhämtning utifrån klientens specifika behov. Vi är ett unikt alternativ till den offentliga beroendevården!

Tilläggstjänster