Hoppa till huvudinnehåll

Efterbehandling

Tillfrisknande efter ett beroende är en process som tar tid. Därför erbjuder vi efterbehandling efter avslutad grundbehandling på Internat eller högintensiv öppenbehandling. Efterbehandling syftar till att efter avslutad grundbehandling ge dig fortsatt stöd i vidmakthållandet av tillfrisknandet och den förändringsprocess som du påbörjat. Under efterbehandlingen behöver du ha som målsättning att bibehålla din nykterhet.

All efterbehandling sker i grupp med andra deltagare som avslutat sin grundbehandling inom Nämndemansgården. Grupperna är om max 8 deltagare och leda av en alkohol-och drogbehandlare med ett MI-baserat förhållningssätt.

I efterbehandlingen arbetar du efter den Efterbehandlingsplan som du och din behandlare har skapat tillsammans i grundbehandlingen. Efterbehandlingen kan på så vis till viss del anpassas efter dina behov och utifrån individuella arbetsuppgifter. 

Efterbehandling på våra rehabcenter

Om du väljer att göra din efterbehandling på något av våra rehabcenter så omfattar efterbehandlingen 30 tillfällen á 2 timmar under ca 11 månader. De första 12 tillfällena förläggs en gång per vecka och därefter förläggs resterande 18 tillfällen varannan vecka.

Digital efterbehandling

För dig som inte har möjlighet att ta dig till något av våra rehabcenter eller att det av annan anledning inte har möjlighet att delta i efterbehandling fysiskt så kan vi erbjuda digital efterbehandling. Den digitala efterbehandlingen omfattar 36 tillfällen á 1,5 timme fördelat på 1 tillfälle per vecka.

Vad ingår i efterbehandling?

  • Efterbehandling på rehabcenter: 30 tillfällen á 2 timmar under ca 11 månader
  • Digital efterbehandling: 36 tillfällen á 1,5 timme fördelat på 1 tillfälle per vecka.
  • Stöd till vidmakthållande av tillfrisknande
  • Individuella arbetsuppgifter
  • Finns som digital behandling

Var erbjuder vi behandlingen?

Behandlingen erbjuds på alla våra rehabcenter. Se alla enheter här.