Hoppa till huvudinnehåll

Internatbehandling - Blentarp

I en vacker och lugn miljö i trakten av skånska Blentarp finns en av Nämndemansgårdens internatenheter för vuxna. Det var här som Nämndemansgården grundades 1987 och som sedan dess framgångsrikt bedrivit beroendebehandling.

Behandlingen lutar sig på 12 stegsprogrammets grundprinciper, som en del i en integrerad behandlingsmodell. De metoder som används är i harmoni med dessa principer och vilar på vetenskaplig grund. Det relationella perspektivet är centralt i vår behandling. Internat Blentarp har bemanning dygnet runt, med medicinsk kompetens. Våra medarbetare är utbildade alkohol- och drogterapeuter, familjebehandlare, socionomer, sjuksköterskor, psykolog samt läkare.

Vår målgrupp

Vi vänder oss till män och kvinnor från 18 år som har, eller är i riskzonen att utveckla, alkohol- eller drogberoende. Vi tar emot personer som remitteras från arbetsgivare och privatpersoner som själv finansierar sin behandling samt socialtjänst. Vi har avtal med merparten av Sveriges kommuner.

Boende och Logi

Blentarps internat är fördelat på tre större byggnader, en del är den gamla ursprungliga Nämndemansgården och två andra hus från 80 talet. Kvinnor och män har separata boende enheter.

Idag är de flesta rum dubbelrum, men vi strävar mot att ge alla inskrivna enkelrum. Vi erbjuder stora gemensamhetsytor där din mesta tid spenderas. Du serveras stor frukostbuffé, två lagade mål om dagen samt fikabröd och kvällssmörgås.

Beroendebehandling

Varje person har sin unika sjukdomshistoria med olika psykologiska försvar. 12-stegsprogrammet går att applicera utifrån varje persons fotspår på så sätt att det är vår uppgift, i det professionella terapeutiska arbetet, att anpassa metod och arbetsuppgifter för att ge dig som patient förutsättningar att ta till dig programmet.

Det handlar om att ge dig möjlighet att varsamt upptäcka din maktlöshet och för att du ska kunna be om hjälp samt, att ge dig en trygg bas, att se destruktiva beteendemönster. Därtill bli medveten om vilka känslor som spelar roll i upprätthållandet av ditt drickande eller drogande.

Vår behandling bygger på gruppbehandling, där du kommer ingå i grupp med medpatienter.  Detta skapar ganska snabbt en trygghet för dig i ditt förändringsarbete då det blir ett igenkännande; det i sig banar väg för dig att våga öppna upp och dela med dig av din sjukdomshistoria.

Gruppbehandling har också en skamreducerande effekt vilket ofta är ett hinder för att ta emot hjälp. Vår erfarenhet är att den känslomässiga behandlingsprocessen underlättas av gruppbehandling. För dig som har trauma som en del av sjukdomsbilden är gruppbehandling också en skyddande och trygghetsskapande behandlingsmiljö som kan verka ångestreducerande.

Som en del att behandlingsinnehållet erbjuds du en introduktion till mötesgående inom AA och NA. Många av personerna som genomgått sin behandling hos oss finner mötesgåendet som en avgörande del i vidmakthållandet av nykterheten.

Grundbehandling 5 veckor

Vår grundbehandling omfattar 5 veckors heldygnsvård där du i behandlingen arbetar dig igenom fem huvudteman; Hälsa, Beroende, Värderingar, Relationer samt Känslor.

Varje dag är strukturerad med både föreläsningar, temagrupper, behandlingsgrupper samt enskilda samtal. På schemat finns även utrymme för fysisk och mental återhämtning, då du i naturskön miljö både kan aktivera dig alternativt koppla av.

Du kommer även få en specifik behandlare som följer dig genom behandlingen och som tillsammans med dig fångar upp dina möjligheter och hinder för en nykter framtid.

Fördjupad behandling 7 veckor, med möjlighet till variation

Fördjupad behandling är en förlängning på Grundbehandlingen. Behandlingstiden kan variera men vår rekommendation är 7 veckor. 

I den fördjupande behandlingsdelen arbetar du vidare med de möjligheter och hinder som du tillsammans med din behandlare upptäckt och synliggjort som du uppfattar står i vägen för en nykter framtid.

Behandlingsschemat är strukturerat med både föreläsningar, temagrupper, behandlingsgrupper samt enskilda samtal. Behandlingsinnehållet är i Fördjupad behandling mer individuellt anpassat efter dina och gruppens behov i stunden.

Du kommer även här få en specifik behandlare som följer dig genom behandlingen och som tillsammans med dig fångar upp dina möjligheter och hinder för en nykter framtid.

Utslussning som en del i den fördjupande behandlingen

Att vara på ett internat och göra en behandling innebär en stor trygghet för många. Att skrivas ut från heldygnsvård och åka hem kan vara ett mycket stort steg och det kan finnas många utmaningar på hemmaplan.  

Det övergripande syftet och fördelen med utslussning är att skapa en brygga för dig mellan heldygnsvård och hemmet vilket annars kan vara en stor omställning. Det handlar om att ge dig möjlighet att på ett strukturerat sätt träna på din nykter- och drogfrihet på egen hand och öva på att använda de strategier som du fått genom behandlingen.  

Detta innefattar att erfara och integrera framgångsfaktorer samt hantera eventuella motgångar. 

Utslussning sker i inom den behandlingsplanering som gjort vid inskrivning i den Fördjupade behandlingen och innehållet i utslussplaneringen är preciserat och utgår från dina specifika behov. 

Efterbehandling en del av behandlingen

Efter avslutad behandling, så väl grundbehandling som fördjupad behandling ingår efterbehandling på rehabcenter, 30 tillfällen á 2 timmar under ca 11 månader.

Läs mer om efterbehandling

Anhörigstöd

I behandlingen ingår digital anhörigkurs till dina anhöriga

Digital anhörigkurs

Medicinavdelning

På Blentarp finns även Nämndemansgårdens medicinavdelning. Här kan du få hjälp med bryta ditt intag av alkohol och droger, som ibland även behöver ske under medicinsk övervakning. Vi erbjuder Abstinensbehandling, Insluss och Brythjälp.

Medicinenheten Blentarp

Kontakt

Är du intresserad av en insats/behandling inom Nämndemansgården ber vi dig ta kontakt med Specialist på telenr. Det är tillsammans med en Specialist inom Nämndemansgården som du utifrån dina behov gör en kartläggning och planering av behandlingsinsatser. Har du svårigheter att på egen hand avbryta ditt intag av alkohol och droger, som ibland även behöver ske under medicinsk övervakning kan vi även erbjuda tjänsterna Abstinensbehandling, Insluss och Brythjälp.