Hoppa till huvudinnehåll

Lågintensiv öppenbehandling 20 eller 40 veckor

20 veckors behandlingsprogrammet vänder sig till dig som har ett riskbruk och riskerar att utveckla ett skadligt bruk av alkohol eller andra narkotikaklassade substanser.

40 veckors behandlingsprogrammet vänder sig till dig som har ett skadligt bruk och riskerar att utveckla ett beroende av alkohol eller andra narkotikaklassade substanser. 40 veckors programmet har samma upplägg som 20 veckors programmet, men byggs på med fördjupande behandling och individuellt anpassade arbetsuppgifter.

Den lågintensiva öppenbehandlingen är framtagen för att passa dig som har en förankring i arbetslivet eller har annan heltidssysselsättning. Du ska under behandlingen kunna leva som vanligt.

För att på bästa sätt tillgodogöra dig en lågintensiv behandling ser vi gärna att du har ett gott socialt stöd, en förankring i arbetslivet (eller annan sysselsättning) och en stark viljeriktning för avhållsamhet under behandlingstiden.

Behandlingen sker i grupp och är förlagd vid 1 tillfälle per vecka á 3 timmar under 20 resp. 40 veckor. Lågintensiv öppenbehandling är en strukturerad behandling baserad på 12-stegsprinciperna samt KBT och MI.

Behandlingen sker i grupp och mötet med andra i samma situation syftar till att ge deltagaren insikt i sitt riskbruk eller skadliga bruk samt motivera förändring av levnadsvanor. Innehållet i behandlingen utgår ifrån schemalagda inslag som föreläsningar, kombinerat med individuella uppgifter utifrån olika teman. Behandlingen kan till viss del anpassas efter dina behov utifrån enskilda samtal och individuella arbetsuppgifter. 

Vad ingår i behandlingen?

  • Gruppterapi 1 tillfälle/vecka
  • Föreläsningar och psykoedukation
  • Individuella arbetsuppgifter
  • Enskilda samtal
  • Behandling utifrån 12-stegsprogrammets principer och inslag av KBT och MI
  • Finns som digital behandling!
  • Anhörigstöd till dina närstående i form av en digital anhörigkurs.

Var erbjuder vi behandlingen?

Behandlingen erbjuds på alla våra rehabcenter. Se alla enheter här.