Hoppa till huvudinnehåll

Stödboende ungdom Stöd för en fungerande vardag

Genom Ida stödboende och utsluss ungdom kan vi ge unga män ett individanpassat stöd i vardagen i eget boende.

Målgrupp

Vår stödboende och utsluss riktar sig främst till unga män, främst från 18 till 22 år, med social problematik från hela landet. Stödboendet kan vara en möjlighet till fortsatt stöd efter en grundbehandling på ett HVB eller vara en ny chans att börja om sin resa med andra förutsättningar och på en ny ort.

Vi tar emot unga män med olika bakgrund:

 • Social problematik, så som psykisk ohälsa, missbruk eller omsorgsbrister.
 • Avslutad primärbehandling, där det finns ett fortsatt behov av stöd och hjälp med att komma igång med en fungerande vardag.
 • Dem som inte har ett boende
 • De som har ett behov av att byta bostadsort, om det finns svårigheter i den nuvarande
 • De som av andra skäl inte kan bo hemma.

Bedömning & Kartläggning

Bedömning om matchning görs oftast av Socialtjänsten, samt i samråd med HVB-hem om den unga befinner sig på ett sådant. Personal från Ida stödboende och utsluss träffar ungdomen för ett samtal om tankar och funderingar inför framtiden. Där går vi igenom målsättningar, inställningar och framför allt varför placeringen är lämplig utifrån den ungas perspektiv. Vi kartlägger individens behov och planerar för hur den första tiden kommer att se ut. Detta för att kunna matcha behovet av stöd som den unge kommer att behöva i samband med flytt till egen lägenhet.

Vid placering i stödboende gör vi alltid en lämplighetsbedömning innan inskrivning.

Metod & Behandling

Vi har ett 12-stegsinspirerat upplägg med enskilda samtal där fokus ligger på att fungera i vardagen och att se vilka svårigheter som kan uppstå på vägen. Vi arbetar målinriktat efter vårdplanen och skapar genomförandeplaner utifrån Socialtjänstens och den ungas egna önskemål eftersom det är den unga som ska genomföra dem. Vi stödjer klienterna i vardagen, och med att använda de verktyg de fått med sig från primärbehandlingen.

Vi arbetar efter principerna gemenskap, relationer, ansvar, empati och brottsförebyggande beteende. Målet med placeringen är alltid att klienten ska bli självförsörjande, alternativt bygga upp fungerande nätverk till föräldrahemmet, samtidigt som han fortsätter vara nykter och drogfri.

Under tiden i stödboendet kan klienten erbjudas efterbehandling parallellt med sin sysselsättning och stöd i att lära sig hantera en ny typ av vardag.

Boende

I stödboende och utsluss så erbjuds man en egen lägenhet på 1 rok eller 2 rok. Samtliga lägenheter är fullutrustade vid inflyttning. Vid inflyttning ges även möjlighet att inreda sin lägenhet personligt genom exempelvis val av textilier och inhandling av personliga inredningsdetaljer.

I stödboendet finns även gemensamhetsytor, och möjlighet ges till gruppaktiviteter och gym tillsammans med personal.

Stödbeonde och utsluss är bemannat vardagar mellan kl 08-17. På helger och kvällar bemannas stödboende och utsluss utifrån individens behov och aktivitetsschema. Personal finns utöver detta tillgänglig på telefon dygnet runt med inställelsetid på 20 min.

Vi erbjuder

 • Egen lägenhet, 1rok eller 2 rok relativt centralt i Västerås i ett lugnt villaområde
 • Boendestöd
 • Enskilda samtal
 • Gruppaktiviteter
 • Gym tillsammans med personal 2-3 gånger / veckan
 • Stöd i att hitta och komma i gång med sysselsättning, arbete, praktik eller utbildning
 • Planering av ekonomin, inventering av skulder
 • Stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård
 • Drogtester
 • Kontaktmannaskap