Hoppa till huvudinnehåll

MET (motivational enhancement therapy)

Vi erbjuder MET med alkohol- och drogterapeut för dig som behöver uppmuntras till och utveckla motivation till förändring av din alkoholkonsumtion. MET bygger på principerna för MI (motiverande samtal) i kombination med bedömning och återkoppling. Behandlingen kan erbjudas dig som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende och som behöver stöd i och öka motivationen att göra en förändring.

MET består av en manualbaserad samtalsserie på 5 individuella samtal á 45 minuter som sträcker sig över 12 veckor. Behandlingen är indelad i 3 faser:

Fas 1: Bygga upp motivation

Fas 2: Stärka beslutsamheten

Fas 3: Strategier för genomförande av förändring

Vad ingår i behandlingen?

  • 5 individuella samtal
  • Manualbaserad behandling
  • Finns som digital behandling!

Var erbjuds behandlingen?