Hoppa till huvudinnehåll

Internatbehandling - Idagården ungdom Ett litet internat för unga män

Idagården är ett vackert beläget internat på landsbygden utanför Enköping med åtta platser. Här erbjuder vi en trygg och familjär behandlingsmiljö för unga män mellan 16 och 21 år med alkohol- och beroendeproblematik. Vi har skapat en lugn plats där varje klient kan arbeta med sig själv, sina relationer och sin beroendeproblematik.

Målgrupp

Idagården är en liten enhet för unga män mellan 16 och 21 år och här finns utrymme för varje individs unika behov. Hos oss placeras unga män enligt SoL, LVU eller LVM §27 och som har drogproblematik samt, i vissa fall kriminell belastning.

Behandling och metoder

På Idagården arbetar vi med mindre grupper för att skapa en trygg och personlig miljö. Här får varje ungdom arbeta med sig själv, sina relationer och sin beroendeproblematik parallellt med att stärka sina förmågor och med nya strategier kunna hantera livssituationer, tankar och känslor.

Alla placeringar börjar med en kartläggning och avslutas med en utvärdering. Då varje person får ett helt individuellt behandlingsprogram varierar behandlingstiden. I samband med att behandlingen startar går vi tillsammans med ungdomen igenom vårdplan och genomförandeplan för att skapa delaktighet och hitta motiverande delmål, då vi vet att delaktighet och inflytande är viktigt för att uppnå en bestående förändring. Alla unga på Idagården har ett individuellt behandlingsprogram med egna uppgifter för att matcha den problematik som finns hos den enskilda. Detta går utöver den gruppbehandling som bedrivs dagtid på Idagården.

Basen i vår behandling är 12-stegsprogrammets principer tillsammans med modern anknytningsteori med inslag av KBT. Behandlingen går igenom olika delar med olika teman så som droger /beroende, affekter, värderingar, hälsa och relationer då grundtanken på Idagården är att missbruket ofta är ett symtom. Vi har även lång erfarenhet av att arbeta med parallella diagnoser, som till exempel ADHD i samband med grundbehandlingen. Det är vår erfarenhet att unga män med samproblematik behöver varierande och individanpassade typer av inlärning för att kunna tillgodogöra sig behandlingen. Kombinationen av behandling av drogproblematiken parallellt med stöd och behandling av annan psykisk ohälsa är Idagårdens specialitet.

Genom hela placeringen görs kontinuerlig uppföljning och utvärdering, enskilt med individen samt med remittent och aktuellt nätverk.

Behandlingsmål

Målet är att grundlägga en livsstilsförändring som ger förutsättningar för ett liv utan droger. Man ska lämna oss med stärkta förmågor och med nya strategier för att hantera tankar och känslor vid ingången i vuxenlivet.

Metoder

  • Metoder som MI, ACT, rePULSE®, Återfallsprevention och KRIM-program med flera
  • Alkohol- och drogbehandling utifrån 12-stegsprogrammets principer och KBT
  • Uppföljning under behandling genom KASAM, PHQ-9 och GAD-7
  • Möjlighet till neuropsykiatriska utredningar via våra samarbetspartners.

Boende och logi

På Idagården finns två byggnader med boenden. Vid placering så börjar den unga alltid med att bo i Stora huset, där närhet finns till personal dygnet runt. För ungdomar som fyllt 18 år och som nått flera av målen med placeringen kan vi erbjuda ett mer självständigt boende i lilla huset. Överflyttning till lilla huset görs alltid i samråd med placerande socialtjänst och som en del i genomförandeplanen.

På Idagården erbjuds hemlagad mat alla dagar i veckan som äts gemensamt med personal. Vi har ett litet gym på gården som kan nyttjas efter överenskommelse med personal

Vår vårdkedja

Vid placering på Idagården erbjuds flera tjänster som ett komplement till grundbehandlingen för att anpassas efter den enskildes behov.

  • Utsluss
  • Stödboende
  • Personstöd

För unga över 18 år erbjuder Nämndemansgården avgiftning och abstinensbehandling i Blentarp samt efterbehandling efter avslutad grundbehandling.

Anhörigstöd

Vid placering ingår anhörigstöd till dina närstående i form av en digital anhörigkurs.

Läs mer om digital anhörigkurs.