Hoppa till huvudinnehåll
röker hasch

HAP (haschavvänjningsprogrammet)

På vårt rehabcenter i Göteborg erbjuder vi HAP med alkohol- och drogterapeut för dig som utvecklat ett skadligt bruk eller beroende av cannabis, eller har märkt av kognitiva funktionsnedsättingar till följd av cannabisbruk. För att kunna delta i HAP behöver du ha en vilja att sluta använda cannabis.

HAP är en manualbaserad behandling som består av 18 enskilda sessioner som löper under 9 veckor, med 2 sessioner per vecka. Varje session är 1 timme. Sessionerna anpassas efter dina individuella behov.

I behandlingen ingår obligatoriska uppgifter så som skattningsformulär, kartläggande och preventiva hemuppgifter, helgutvärdering och helgplanering.

Under behandlingstiden ska regelbunden provtagning ske för att mäta att halten THC sjunker tills nivån av THC är 0. 

HAP består av 3 faser:

Medicinsk fas: Vecka 1-3. Fokus läggs på de medicinska effekterna av cannabis

Psykologisk fas: Vecka 4-6. Fokus läggs på psykiskt mående samt hur det påverkats av cannabis.

Social fas: vecka 7-9. Fokus läggs på återfallsprevention.

Vad ingår i behandlingen?

  • 18 enskilda sessioner under 9 veckor
  • Manualbaserad behandling
  • Hemuppgifter
  • Provtagning