Hoppa till huvudinnehåll

Högintensiv öppenbehandling

Behandlingsprogrammet vänder sig till dig som utvecklat ett skadligt bruk eller beroende av alkohol eller andra narkotikaklassade substanser. För att på bästa sätt tillgodogöra dig en högintensiv behandling ser vi gärna att du har en stark viljeriktning för avhållsamhet. Om du arbetar eller studerar heltid behöver du vara deltidssjukskriven eller ha möjlighet att genomföra behandling under arbetstid.

Behandlingen sker i grupp och är förlagd på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 09 – 12 under 12 veckor. Högintensiv öppenbehandling är en strukturerad behandling baserad på 12-stegsprinciperna samt KBT och MI.

Behandlingen sker i grupp och mötet med andra i samma situation syftar till att ge deltagaren insikt i sitt beroende och styrka att påbörja och vidmakthålla sitt tillfrisknande. Innehållet i behandlingen utgår ifrån schemalagda inslag som föreläsningar, kombinerat med individuella uppgifter utifrån olika teman i syfte att komma till avgörande insikter och kunskaper för att kunna skapa förutsättningar för ett liv med meningsfullhet och livskvalitet. Behandlingen kan till viss del anpassas efter dina behov utifrån enskilda samtal och individuella arbetsuppgifter. 

Efter avslutad högintensiv behandling följer en 11 månader lång efterbehandling.

Vad ingår i behandlingen?

  • Gruppterapi 3 tillfällen/vecka
  • Föreläsningar och psykoedukation
  • Individuella arbetsuppgifter
  • Enskilda samtal
  • Behandling utifrån 12-stegsprogrammets principer och iInslag av KBT och MI
  • Efterbehandling
  • Anhörigstöd till dina närstående i form av en digital anhörigkurs.

Var erbjuder vi behandlingen?