Hoppa till huvudinnehåll
alkoholberoende

Är du beroende av alkohol eller droger? Gör vårt beroendetest

Vi har ställt samman 12 frågor med inriktning på symtom på alkohol- eller drogproblematik. Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform.

Ta dig tid och gör ditt bästa, det kanske är dom viktigaste frågorna du har ställt dig i ditt liv.

Dricker eller använder du andra droger mer än du tänkt eller över en längre tid än du tänkt? Fråga 1/12

Tänker du på alkohol eller andra droger ofta? Fråga 2/12

Har du försökt att skära ner eller avstå utan att lyckas? Fråga 3/12

Går det åt mycket tid till att skaffa eller använda alkohol eller andra droger? Fråga 4/12

Har du upplevt sug att använda alkohol eller andra droger? Fråga 5/12

Använder du alkohol regelbundet även fast det negativt påverkar ditt arbete eller dina studier? Fråga 6/12

Har du fortsatt att dricka eller använda andra droger trots ständigt återkommande problem i dina relationer? Fråga 7/12

Har du givit upp eller skurit ner på viktiga sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter på grund av ditt drickande, drogande? Fråga 8/12

Har du upprepade gånger använt alkohol eller andra droger i situationer då det varit risk för fysiska skador? Fråga 9/12

Har du fortsatt att använda alkohol eller andra droger trots att du vetat att du har eller ofta får fysiska eller psykiska problem? Fråga 10/12

Har du upplevt ett behov av ett ökat intag av alkohol eller andra droger för att få samma effekt som tidigare? Fråga 11/12 - Om tolerans

Har du upplevt en märkbart förminskad effekt med kontinuerligt användande av samma mängd? Fråga 12/12 - Om tolerans

Ditt resultat:

Dina svar ger ingen indikation på att du skulle ha ett problem. Upplevelse av problem är dock alltid individuellt. Dessa symptom täcker inte allt. Du är välkommen att kontakta oss om du vill diskutera dina funderingar vidare.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat:

Om du har svarat ja på 2 av dessa frågor är du sannolikt i riskzonen för att utveckla en beroendeproblematik. Denna nivå blir allt riskablare att ligga på desto längre tiden går.

Kontakta oss för konsultation så får du möjlighet att utforska din konsumtion tillsammans med en specialist.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat:

Har du svarat ja på 3-5 av dessa frågor har du antagligen en beroendeproblematik som påverkar ditt liv negativt. Kontakta oss för rådgivning. En erfaren specialist kommer att kunna hjälpa dig rätt i hur du kan gå vidare.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat:

Har du svarat ja på 6 eller fler av dessa frågor behöver du hjälp. Både ditt liv och andras liv påverkas negativt av din konsumtion. Vi vet av erfarenhet att det går att vända och att det aldrig är för sent. Vi är experter som bryr oss. Kontakta oss för råd och stöd.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.